ΣτΕ: Συνταγματικές και σύμφωνες με τις διεθνείς συμβάσεις οι αρμοδιότητες των Μουφτήδων της Θράκης

Gazzetta team
ΣτΕ: Συνταγματικές και σύμφωνες με τις διεθνείς συμβάσεις οι αρμοδιότητες των Μουφτήδων της Θράκης
Ο προσφεύγων, Έλληνας μουσουλμάνος κάτοικος της Ξάνθης, στρεφόταν επιπλέον κατά του συγκεκριμένου Π.Δ. και ως προς την παράλειψη πρόβλεψης της δυνατότητας άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων του Μουφτή.

Απερρίφθη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση με την οποία ζητείτο η ακύρωση σειράς διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 52/2019 με το οποίο καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και οι δικαιοδοσίες των Μουφτήδων της Θράκης.

Ο προσφεύγων, Έλληνας μουσουλμάνος κάτοικος της Ξάνθης, στρεφόταν επιπλέον κατά του συγκεκριμένου Π.Δ. και ως προς την παράλειψη πρόβλεψης της δυνατότητας άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων του Μουφτή, καθώς και για το θέμα των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιόν του υποστηρίζοντας ότι θίγεται, σε σχέση με τις οικογενειακές και κληρονομικές του σχέσεις, το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης όπου ο ίδιος ανήκει.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ. 1822/2020 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του ότι:

  • Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του προσβαλλόμενου Π.Δ. κατά το σκέλος που προβλέπει ότι ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία και επί ισλαμικών διαθηκών και επί της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο, «έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 1 του ν. 4511/2018 και είναι ακυρωτέα λόγω κατάχρησης εξουσίας».
  • Θίγεται ο θρησκευτικός θεσμός της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και παραβιάζεται το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Παραβιάζουν τα άρθρα 14 της Συνθήκης των Σεβρών και τα άρθρα 42, 43 και 45 της Συνθήκης της Λωζάνης, οι διατάξεις του Π.Δ., που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης.
  • Παραβιάζονται οι διεθνείς συνθήκες με τις διατάξεις του Π.Δ. με τις οποίες οργανώνονται οι Μουφτείες ως αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα, να ελέγχονται ευθέως από την εκτελεστική εξουσία και να καταργείται η αυτόνομη οργάνωση και λειτουργία του πολιτιστικού, εθιμικού και θρησκευτικού αυτού θεσμού.
  • Παραβιάζονται τα άρθρα 8, 26 παρ. 3, 87 και 88 του Συντάγματος καθώς δεν εξασφαλίζεται με τις διατάξεις του προσβαλλόμενου Π.Δ., που θεωρεί τον Μουφτή ως δικαστή και τη Μουφτεία ως δικαστήριο, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Μουφτή, ούτε οργανώνεται η Μουφτεία σύμφωνα με το πρότυπο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών με την απευθείας υπαγωγή της στον Μουφτή.
  • Κατά παράβαση του Συντάγματος και των σχετικών Συνθηκών αποκλείονται από τη δικαιοδοσία του Μουφτή τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που δεν διαμένουν στη Θράκη (με μειοψηφία μίας ψήφου)
  • Κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης επιβάλλεται από το προσβαλλόμενο Π.Δ. να εκδίδονται οι αποφάσεις του Μουφτή σε μη κατανοητή από αυτά γλώσσα, δηλαδή στα Ελληνικά και στα Οθωμανικά.