Τι αλλάζει σε μισθούς, συμβάσεις και υπερωρίες για εργαζόμενους και εργοδότες

Gazzetta team
Τι αλλάζει σε μισθούς, συμβάσεις και υπερωρίες για εργαζόμενους και εργοδότες
Συστημικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα φέρνει το μίνι εργασιακό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την προηγούμενη Τετάρτη

Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου έρχονται σημαντικές αλλαγές για τις κλαδικές συμβάσεις, καθώς θεσπίζονται πολλαπλές εξαιρέσεις από τους κλαδικούς μισθούς για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αυστηροποιείται το πλαίσιο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησίας.

Με άλλες διατάξεις έρχεται νέο πλαίσιο για την πάταξη της ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας, συγκεκριμενοποιείται η «βλαπτική μεταβολή» στις καθυστερήσεις μισθών ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις και θεσπίζεται προσαύξηση 12% για την επιπλέον εργασία στη μερική απασχόληση, με στόχο να γίνει πιο ακριβή, ως «πριμ» υπέρ της πλήρους απασχόλησης.

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, καθώς ο μισθός τους πλέον δεν διασφαλίζεται από την κλαδική σύμβαση εργασίας, ή κάποια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει χρέη. Πλέον ο εργοδότης θα μπορεί να προχωρά (κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζόμενους) σε μείωση αποδοχών κάτω από την προβλεπόμενη σύμβαση, αλλά πάντως όχι κάτω από τα 650 ευρώ που είναι ο κατώτατος μισθός.

Αναλυτικότερα, οι τρεις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά αφορούν:

  • Συμβάσεις-Μισθοί: Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις που έχουν οικονομικές δυσκολίες.

Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ' εξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής, ή παραπτωχευτικής, ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλαγής, ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, ή εξυγίανσης μπορούν να εξαιρεθούν από τις συλλογικές συμβάσεις και να μειώσουν τον μισθό των εργαζομένων σε αυτές, όχι κάτω των 650 ευρώ.

Επιπλέον η τοπική κλαδική σύμβαση θα μπορεί να υπερισχύει της εθνικής σύμβασης, ενώ δυσκολότερη γίνεται για εργαζόμενους και εργοδότες η προσφυγή στην διαιτησία.

  • Υπερωρίες: Αύξηση μισθού θα δουν όσοι εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας (μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση) και κληθούν να εργαστούν υπερωριακά. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής, με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.
  • Καθυστέρηση δεδουλευμένων: Πλέον θεωρείται «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης». Συνεπώς με καθυστέρηση άνω των δυο μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης από τον εργοδότη.

Πηγή: insider.gr