Προσωπικός αριθμός του πολίτη: Πότε ξεκινά η εφαρμογή και ποιες συναλλαγές αφορά

Προσωπικός αριθμός του πολίτη: Πότε ξεκινά η εφαρμογή και ποιες συναλλαγές αφορά
Θέμα χρόνου είναι να βγει μετά από αρκετά χρόνια «αναμονής» ο προσωπικός αριθμός.

Θέμα των επόμενων εβδομάδων είναι πλέον ο προσωπικός αριθμός του πολίτη, ένας νέος αριθμός, πέρα από το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές του με τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την ταυτοποίησή του.

Ο προσωπικός αριθμός δεν θα καταργήσει τον ΑΦΜ που τηρούν περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι καθώς ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα του προσωπικού Αριθμού. Συγκεκριμένα ο προσωπικός αριθμός θα αποτελείται από τον ΑΦΜ μας και τρία αλφαριθμητικά ψηφία, κάποια εκ των οποίων θα επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για την επίδοσή του.

Ο εν λόγω αριθμός θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες, θα διέπει οριζόντια τα μητρώα και παρότι δεν θα υποκαταστήσει τον ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ θα είναι ο μοναδικός αριθμός που θα πρέπει να θυμάται ο πολίτης για να ταυτοποιηθεί απέναντι στο κράτος σε οποιαδήποτε μεταξύ τους συναλλαγή.

Όταν ο πολίτης επισκεφτεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία π.χ. Εφορία, ΕΦΚΑ, περιφέρειες ή δήμους μπορεί να δίνει μόνο τον αριθμό αυτόν χωρίς κατά περίπτωση να απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό ταυτότητας κτλ.

Ποια ψηφία θα συνθέτουν τον προσωπικό αριθμό

Ο προσωπικός αριθμός είναι ο μοναδικός αριθμός που θα χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτης για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να θυμόμαστε το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ μας κτλ. για να εξυπηρετηθούμε γλιτώνοντας από ένα χαρτάκι που συχνά είχαμε μαζί μας με όλους τους αριθμούς για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας μας.

Πλέον το κάθε μέλος οικογένειας θα έχει το δικό του αριθμό ο οποίος αποτελείται από τα 9 εννέα ψηφία του ΑΦΜ συν άλλα τρία ψηφία εκ των οποίων τα δύο θα μπορεί να επιλέγει ο πολίτης. Αυτά τα τρία νέα ψηφία το πιθανότερο είναι ότι θα προηγούνται του ΑΦΜ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ο πολίτης να επιλέγει τον αριθμό του, καθιστώντας τον περισσότερο «προσωπικό».

Οι συναλλαγές

Ο προσωπικός αριθμός θα χρησιμοποιείται στις φυσικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο.

Όταν ο πολίτης επισκεφτεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία π.χ. Εφορία, ΕΦΚΑ, περιφέρειες ή δήμους μπορεί να δίνει μόνο τον αριθμό αυτόν χωρίς κατά περίπτωση να απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό ταυτότητας κτλ.

Από την άλλη δεν αλλάζει τίποτα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του gov.gr. Αυτό σημαίνει θα συνεχίσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν για το gov.gr τους κωδικούς χρήστη του taxisnet ή και τους web Banking κωδικούς όπου αυτό προβλέπεται. Στην περίπτωση συναλλαγών πολιτών με τον ιδιωτικό τομέα προς το παρόν ο προσωπικός αριθμός δεν φέρνει κάποια αλλαγή.