Πρασινίζει ξανά η Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (vid)

Πρασινίζει ξανά η Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (vid)
Τα εκτενή έργα αποκατάστασης της Ελληνικός Χρυσός δίνουν και πάλι ζωή στην περιοχή.

Ένα ακόμα έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης ολοκλήρωσε πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός, μετά και την πλήρη αποκατάσταση ενός παλαιού υπαίθριου χώρου αποθήκευσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην Ολυμπιάδα, που επιβάρυνε την περιοχή από τη δεκαετία του ’80, αποτέλεσμα της δραστηριότητας προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων.

Πρόκειται για μια έκταση 32 συνολικά στρεμμάτων, που λειτουργούσε ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης των συμπυκνωμάτων που εξορύσσονταν από το παρακείμενο Μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Ο χώρος αποκαταστάθηκε με την πλήρη απομάκρυνση των καταλοίπων και την εξυγίανση του επιβαρυμένου εδάφους με σύγχρονες μεθόδους εδαφοβελτίωσης. Στη συνέχεια, το έργο ολοκληρώθηκε με τη φύτευση 3.700 ενδημικών φυτών που θα ξαναπρασινίσουν την περιοχή και θα την επαναφέρουν στην αρχική της κατάσταση.

Ο χώρος αυτός ήταν μια καθημερινή υπενθύμιση της νοοτροπίας, αλλά και των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, παλαιότερων περιόδων, όπου τα μεταλλευτικά κατάλοιπα «αποθηκεύονταν» σε υπαίθριους χώρους και παρέμεναν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Ειδικά για τους αρσενοπυρίτες της Ολυμπιάδας, η πρακτική αυτή είχε αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση της περιοχής απόθεσης και τη γενικότερη ρύπανση του τοπίου.

......

Μια τέτοια πρακτική στη σημερινή εποχή δεν υφίσταται καθώς τόσο η τεχνολογία όσο και η νοοτροπία έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Σήμερα, οι μεγάλες μεταλλευτικές εταιρίες ακολουθούν τα πρότυπα της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής δραστηριότητας εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές καταρχήν για την αποτροπή της ρύπανσης εξαρχής καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών από παλαιότερες χρήσεις.

Σε αυτό το πνεύμα, η Ελληνικός Χρυσός έχει προχωρήσει σε εμβληματικά έργα που έχουν αλλάξει συνολικά την προσέγγιση γύρω από τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή.

.....

Καταρχήν, προχώρησε στην αποκατάσταση περιοχών γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που είχαν επιβαρυνθεί από τις πρακτικές του παρελθόντος μεταξύ των οποίων και ο χώρος αποθήκευσης αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη.

Εκτός όμως από την αποκατάσταση όλων των επηρεαζόμενων περιοχών, η Ελληνικός Χρυσός εγγυάται την ασφαλή διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων με την κατασκευή του σύγχρονου Χώρου Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, όπου παλαιά και νέα κατάλοιπα αποθηκεύονται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σύμφωνα με την προηγμένη μέθοδο της Ξηρής Απόθεσης, διασφαλίζοντας ότι οι περιοχές εντός και εκτός μεταλλείων θα εξακολουθήσουν να αποκαθίστανται με συνέπεια και ομαλότητα παράλληλα με την μεταλλευτική δραστηριότητα, προκειμένου στο μέλλον να παραδοθούν άρτιες και λειτουργικές στις τοπικές κοινωνίες.