ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Ξάνθη: Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Μετόχων με θέμα την εκκαθάριση της ΠΑΕ!

Ξάνθη: Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Μετόχων με θέμα την εκκαθάριση της ΠΑΕ!

Ξάνθη: Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Μετόχων με θέμα την εκκαθάριση της ΠΑΕ!

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθη, Χρήστος Πανόπουλος προχώρησε σε ακόμη ένα βήμα που... αποδεικνύει πως θα διαλύσει την ομάδα εάν δεν βρεθεί αγοραστής.

 
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 14η Αυγούστου, ημέρα όπου ο Χρήστος Πανόπουλος έχει θέσει ως καταλυτική για το μέλλον της Ξάνθης. Οπως ο ίδιος ανέφερε στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, εάν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί αγοραστής, τότε θα θέσει την εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης. Μάλιστα όλες οι κινήσεις του... συνηγορούν πως το «εννοεί» και μάλιστα  δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) η πρόσκληση για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται, την «ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση». Δηλαδή, σε απλά ελληνικά τη διάλυσή της. Αυτή ορίστηκε για την Παρασκευή 21η Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά το deadline που έχει θέσει ο Πανόπουλος. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21ηΑυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 27 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:  
 

Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. 
 
Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».