ΣτΕ: Παραγραφή όλων των οφειλών και προστίμων από τα τέλη κυκλοφορίας πέραν της 5ετίας

Gazzetta team
ΣτΕ: Παραγραφή όλων των οφειλών και προστίμων από τα τέλη κυκλοφορίας πέραν της 5ετίας
Με τη νέα απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανατρέπει πλήρως την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης ότι ο χρόνος παραγραφής των τελών κυκλοφορίας είναι 20ετής.

Στην παραγραφή όλων των αξιώσεων για τέλη κυκλοφορίας, που εκκρεμούν πέραν της 5ετίας, οδηγεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζει τα χρονικά όρια που έχει η διοίκηση για να αξιώσει χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η απόφαση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2017) σχετικά με φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες αποφάνθηκε ρητά πως η παραγραφή είναι 5ετής, είτε πρόκειται για οφειλές, είτε για πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση σημειώνεται πως «η πενταετής προθεσμία για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη», ενώ απορρίπτονται οι ισχυρισμοί της φορολογικής διοίκησης, που ζητούσε να ισχύσει ο 20ετής χρόνος παραγραφής, στηριζόμενη στο γενικό άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει ρητής μνείας στη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, «...η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων».