Διεθνής ανησυχία για τις χημικές ουσίες που βρέθηκαν σε περιοχές του Μπαγκλαντές: Στην περιοχή βρίσκονται εργοστάσια ενδυμάτων

Διεθνής ανησυχία για τις χημικές ουσίες που βρέθηκαν σε περιοχές του Μπαγκλαντές: Στην περιοχή βρίσκονται εργοστάσια ενδυμάτων
Οι ουσίες αυτές, που συνδέονται με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανιχνεύθηκαν σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και κινδύνους για την υγεία.

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ανησυχητικές συγκεντρώσεις τοξικών «χημικών ουσιών» σε ποτάμια, λίμνες και νερό βρύσης σε περιοχές του Μπαγκλαντές που φιλοξενούν εργοστάσια ενδυμάτων.

Η πρωτοποριακή αυτή μελέτη, που διεξήχθη από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Esdo) και την Ipen, ένα δίκτυο ΜΚΟ, εξέτασε δείγματα νερού που συλλέχθηκαν από την πρωτεύουσα Ντάκα, έναν βασικό παγκόσμιο κόμβο μόδας που προμηθεύει διεθνείς μάρκες. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις υπερ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS), κοινώς γνωστές ως χημικές ουσίες για πάντα, οι οποίες βρέθηκαν σε 27 δείγματα που ελήφθησαν κοντά σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας το 2019 και το 2022.

Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά: Τα επίπεδα PFAS σε πολλά δείγματα υπερέβησαν τα ρυθμιστικά όρια που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ενώ αρκετά δείγματα περιείχαν μία ή περισσότερες παγκοσμίως απαγορευμένες χημικές ουσίες. Τα PFAS, μια οικογένεια περίπου 10.000 χημικών ουσιών, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και προστίθενται σε καταναλωτικά προϊόντα από τη δεκαετία του 1950. Συνδέονται με διάφορες σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών καρκίνου.

Αναφερόμενα ως χημικά για πάντα, τα PFAS μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια για να αποικοδομηθούν μετά τη χρήση τους σε προϊόντα. Μόλις διαρρεύσουν σε πηγές νερού, οι χημικές αυτές ουσίες μπορούν να παραμείνουν για αιώνες. Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας είναι ιδιαίτερα ένοχη, καθώς αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής παγκόσμιας χρήσης των PFAS.

Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για αυστηρή ρύθμιση και εποπτεία των βιομηχανικών απορρίψεων στο Μπαγκλαντές. Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων PFAS στην παροχή νερού αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Απαιτείται άμεση δράση για τον μετριασμό αυτού του ζητήματος και την αποτροπή περαιτέρω μόλυνσης.

Η έρευνα αυτή αναδεικνύει μια κρίσιμη περιβαλλοντική πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια προσοχή. Με τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύπανση από PFAS, οι διεθνείς μάρκες που προμηθεύονται προϊόντα από το Μπαγκλαντές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές για τη μείωση της απελευθέρωσης αυτών των επιβλαβών χημικών ουσιών. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές πρέπει να επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση για την προστασία της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού.