Τέλος το 9,99: Προς κατάργηση τα κέρματα του 1 και των 2 λεπτών

Gazzetta team
Τέλος το 9,99: Προς κατάργηση τα κέρματα του 1 και των 2 λεπτών
Κοντά στην κατάργησή τους βρίσκονται τα νομίσματα του 1 και των 2 λεπτών.

Στο τέλος της χρονιάς θα αποφασίσει η Κομισιόν εάν θα καταργηθούν τα κέρματα του 1 και των 2 λεπτών (cents). Η σκέψη είναι πως αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει αρκετά κονδύλια, καθώς το κόστος παραγωγής και διαχείρισής τους πολλές φορές ξεπερνά την ονομαστική τους αξία.

Η κατάργηση πιθανότατα δεν θα γίνει με άμεση απαγόρευση, αλλά με στρογγυλοποίηση όλων των προϊόντων (δεν θα υπάρχει δηλαδή το 1,99 αλλά απευθείας 2), ούτως ώστε να μην χρειάζονται τα 1 και 2 λεπτά και έτσι να αποσυρθούν.

Μεταξύ των χωρών του ευρώ, η Ολλανδία, η Φιλανδία και το Βέλγιο, ήδη έχουν θεσπίσει κανονισμούς για να ενθαρρύνεται η στρογγυλοποίηση των ποσών στις πληρωμές με μετρητά, σε μία προσπάθεια να μειωθεί η χρήση των δύο αυτών νομισμάτων, ενώ η Ιταλία έχει σταματήσει να κόβει τέτοια νομίσματα από το 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα, μόνο τα κόστη προμήθειάς των συγκεκριμένων κερμάτων ξεπερνούν την ονομαστική τους αξία, ενώ και σε άλλα κράτη η κοπή των νομισμάτων 2 λεπτών είναι μεγαλύτερη από την αξία τους.