Λεφτά υπάρχουν: Αναλυτικά οι αυξήσεις σε εξωκοινοβουλευτικούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς

Επιμέλεια: Newsroom
Λεφτά υπάρχουν: Αναλυτικά οι αυξήσεις σε εξωκοινοβουλευτικούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς
Οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ορίζονται σε ποσοστό 90% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου και των εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών σε ποσοστό 80%.

Η κυβέρνηση προχωράει στην αύξηση των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Παράλληλα από το νέο έτος αυξάνονται και οι αποδοχές των γενικών γραμματέων των υπουργείων (έχει ήδη ψηφισθεί).

Ωστόσο, η προηγούμενη ρύθμιση εξομοίωνε τις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών με εκείνες των γενικών γραμματέων, κάτι το οποίο τροποποιείται με τη νέα τροπολογία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η kathimerini.gr, για να αντιμετωπιστεί αυτή η μισθολογική παραδοξότητα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφενός και των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφετέρου, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές των πρώτων.

Από εδώ και στο εξής οι αμοιβές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών θα είναι υψηλότερες από τις αμοιβές των γενικών γραμματέων, αλλά θα παραμείνουν και πάλι χαμηλότερες από τις αποδοχές των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών. Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ορίζονται σε ποσοστό 90% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου και των εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών σε ποσοστό 80%.

Από 1/1/2024 η μηνιαία αποζημίωση του γενικού γραμματέα υπουργείου και του υπηρεσιακού γραμματέα αυξάνεται από 4.631 μεικτά (περίπου 2.913 καθαρά) σε 5.121 μεικτά (περίπου 3.145 καθαρά).

Η υπουργική αποζημίωση (τόσο του υπουργού όσο και του αναπληρωτή) ισούται με τη βουλευτική αποζημίωση, που ανέρχεται σε 5.135 μεικτά (περίπου 3.152 καθαρά).

Σημειώνεται ότι ο κοινοβουλευτικός υπουργός λαμβάνει επιπλέον της βουλευτικής αποζημίωσης περίπου 1.865 ευρώ καθαρά για ταχυδρομική ατέλεια – έξοδα γραφείου και κίνησης κ.λπ., ώστε ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται σε περίπου 5.017 ευρώ (για βουλευτές επαρχίας ανέρχεται σε έως 5.540 ευρώ).

Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργός λαμβάνουν μόνο τη βουλευτική αποζημίωση χωρίς τα ανωτέρω. Προκειμένου να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού υπουργού και αναπληρωτή υπουργού ορίζεται ίση με το 90% των αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου (που ανέρχεται σε 8.426). Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 7.583 μεικτά ή 4.416 καθαρά.

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού ορίζεται ίση με το 80% των αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου. Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 6.740 μεικτά ή 3.944 ευρώ καθαρά.