Η παράξενη θεωρία που εξηγεί τον λόγο που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες

Η παράξενη θεωρία που εξηγεί τον λόγο που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες
Η βίαιη θεωρία προτείνει ότι η επικράτηση του δεξιόχειρα είναι αποτέλεσμα του εξελικτικού πλεονεκτήματος που παρείχε στην αρχαιότητα.

Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες είναι ένα θέμα που απασχολεί τους επιστήμονες εδώ και αιώνες. Ενώ υπάρχουν διάφορες θεωρίες που εξηγούν γιατί συμβαίνει αυτό, η «θεωρία της βίας» προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση.

Η «βίαιη θεωρία» προτείνει ότι η επικράτηση του δεξιόχειρα είναι αποτέλεσμα του εξελικτικού πλεονεκτήματος που παρείχε στην αρχαιότητα. Στις πρώτες ημέρες της ανθρώπινης εξέλιξης, η βία ήταν συχνό φαινόμενο. Τα άτομα που ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν το κυρίαρχο χέρι τους πιο αποτελεσματικά στη μάχη είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να μεταδώσουν τα γονίδιά τους. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδήγησε στην επικράτηση της δεξιόχειρας στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Στοιχεία που υποστηρίζουν τη θεωρία της βίας μπορούν να βρεθούν στα αρχαιολογικά αρχεία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα της δεξιόχειρας αυξάνεται σε πληθυσμούς που εμπλέκονται σε συχνές πολεμικές συγκρούσεις. Για παράδειγμα, μια μελέτη αρχαίων λειψάνων από τον πολιτισμό των Αζτέκων διαπίστωσε ότι η επικράτηση της δεξιόχειρας ήταν πολύ υψηλότερη στα άτομα που είχαν ταφεί με όπλα σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν.

Ένα άλλο στοιχείο που υποστηρίζει τη θεωρία της βίας είναι το γεγονός ότι η αριστεροχειρία συνδέεται συχνά με αρνητικούς συνειρμούς σε πολλούς πολιτισμούς. Για παράδειγμα, η λέξη «sinister» προέρχεται από τη λατινική λέξη για το «αριστερό». Αυτή η αρνητική συσχέτιση με την αριστεροχειρία μπορεί να προέκυψε, επειδή τα αριστερόχειρα άτομα θεωρούνταν λιγότερο αποτελεσματικά στη μάχη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεωρία της βίας δεν είναι η μόνη εξήγηση για το γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες. Άλλες θεωρίες περιλαμβάνουν τη νευρολογική και την αναπτυξιακή θεωρία. Η νευρολογική θεωρία υποστηρίζει ότι η ασυμμετρία του εγκεφάλου είναι υπεύθυνη για την επικράτηση της δεξιόχειρας. Η αναπτυξιακή θεωρία προτείνει ότι οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον καθορισμό της προτίμησης του χεριού.