Τα πορίσματα της πρώτης Εθνικής Έκθεσης από το διακρατικό πρόγραμμα «MotivAction»

Newsroom
Τα πορίσματα της πρώτης Εθνικής Έκθεσης από το διακρατικό πρόγραμμα «MotivAction»
H ανωνυμία που εξασφαλίζει η πλατφόρμα αναφορών της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., είναι ζωτικής σημασίας για τους καταγγέλλοντες, όπως κατέδειξε η έκθεση που αφορά στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας στις εργασίες του διακρατικού προγράμματος «MotivAction» στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, παραλήφθηκε η πρώτη «Εθνική Έκθεση» που αφορά στην Ελλάδα με τα πορίσματα των ερευνητών.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια εκτενή αναφορά στο υπάρχον κανονιστικό και οργανωτικό πλαίσιο στα ζητήματα χειραγώγησης αγώνων, τους φορείς που εμπλέκονται και συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό, τις πολιτικές αλλά και τα εργαλεία που εφαρμόζονται για την υποβολή καταγγελιών χειραγώγησης στην Ελλάδα.

Από τις εργασίες του προγράμματος, όπως πραγματοποιήθηκαν μέσω κλειστών ομάδων συνεντεύξεων στις οποίες έλαβαν μέρος αθλητές από πέντε ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ , πόλο, χάντμπολ), προπονητές και διαιτητές, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης για τα κανάλια υποβολής αναφορών καθώς δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά στην αθλητική κοινότητα, αλλά και η ανάγκη πληροφόρησης τόσο για την πορεία των αναφορών και όσο και της διαδικασίας αξιολόγησής τους.

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ζητήματα όπως η οικονομική ανασφάλεια που επικρατεί στον χώρο του αθλητισμού που τους καθιστά ευάλωτους σε προσεγγίσεις χειραγώγησης, όπως και η σημασία του να γνωρίζουν που να απευθυνθούν για να τις καταγγείλουν. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε πως η ανωνυμία του καταγγέλλοντα είναι ζωτικής σημασίας για έναν τέτοιο μηχανισμό αναφοράς.

Τα συμπεράσματα του εν λόγω προγράμματος επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα των δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προς την αθλητική κοινότητα, που αποτελούν κορμό της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από το 2021. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα που είναι σε φάση σχεδιασμού και θα δοθεί σε λειτουργία το προσεχές διάστημα θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και προστασία του αθλητικού κινήματος από περιστατικά χειραγώγησης.