Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin ο Γιώργος Μαυρωτάς

Newsroom
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin ο Γιώργος Μαυρωτάς
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η προετοιμασία της 5ης ολομέλειας της Επιτροπής της Σύμβασης Macolin που θα γίνει 20 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς προήδρευσε στην 5η Συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin που έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η προετοιμασία της 5ης ολομέλειας της Επιτροπής της Σύμβασης Macolin που θα γίνει 20 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο, όπου θα κυριαρχήσουν μεταξύ άλλων τα θέματα της εκλογής αντιπροέδρου μετά την αποχώρηση του Πορτογάλου Pedro Carvalho, της συζήτησης για το πλαίσιο στοιχηματισμού σε φιλικούς αγώνες, το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των κρατών μελών της σύμβασης, θέματα προστασίας δεδομένων καθώς και το νεοσύστατο δίκτυο των αθλητικών εισαγγελέων της Ευρώπης.