Αναλυτικά οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν χρειάζεται να πάνε για δουλειά την Δευτέρα

Αναλυτικά οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν χρειάζεται να πάνε για δουλειά την Δευτέρα
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε για δουλειά την Δευτέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν την Δευτέρα στην χώρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσουν σε ακραία επίπεδα, οδήγησαν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε στις δουλειές τους.

Πρόκειται για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή κυοφορούν.

  • Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα
  • Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία
  • Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.
  • Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.
  • Εγκύους

«Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι οικείοι προϊστάμενοι λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων αλλά και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά) μπορούν επίσης να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή “Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό”».