Σε διαβούλευση με εξαίρεση την ΕΠΟ το προσχέδιο του νόμου

Φώτης Καρακούσης
Σε διαβούλευση με εξαίρεση την ΕΠΟ το προσχέδιο του νόμου

bet365

Με την ΕΠΟ να εξαιρείται από τις διατάξεις αρχαιρεσιών και βαριές καμπάνες για την άρνηση συμμετοχές σε Εθνικές ομάδες, αναρτήθηκε για διαβούλευση το προσχέδιο αθλητικού νόμου. Βαριές ποινές σε πράξεις βίας.

Με συνολικά 166 άρθρα αναρτήθηκε για διαβούλευση το προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Από τα πιο σημαντικά θέματα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τις αρχαιρεσίες στις Ομοσπονδίες, με την ΕΠΟ ως «τριτοβάθμια» να εξαιρείται. Τριτοβάθμιες ομοσπονδίες είναι αυτές που η στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν Ενώσεις και όχι σωματεία, όπως δηλαδή και σε αυτή του ποδοσφαίρου. Μάλιστα τονίζεται σχετικά στο άρθρο 27 και παράγραφος 8: «[Σημ. Η παραπάνω διάταξη αφορά στις Ομοσπονδίες στις αρχαιρεσίες των οποίων συμμετέχουν Αθλ. Σωματεία και όχι Αθλητικές Ενώσεις. Για τη δεύτερη περίπτωση («τριτοβάθμιες» Ομοσπονδίες) η σχετική ρύθμιση θα οριστικοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση του διαλόγου που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της διαβούλευσης]».

Βαριές ποινές για όσους δεν παίζουν στην Εθνική

Σε άλλο άρθρο προβλέπονται βαριές ποινές για κάθε αθλητή οποιοδήποτε αθλήματος που αρνείται να αγωνιστεί στην Εθνική. Ποινές που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 10 χρόνια αποκλεισμού. Συγκεκριμένα στο άρθρο 35 παράγραφος 8 αναφέρεται: «Η συμμετοχή στις εθνικές ομάδες των οικείων Ομοσπονδιών αποτελεί ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οικεία εθνική ομάδα για λόγους άλλους εκτός από ιατρικούς τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό ειδικό Κανονισμό της με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως δέκα (10) έτη και από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου της οικείας Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, η οποία δεν αναστέλλεται για κανένα λόγο. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση της διάταξης της παρούσας παραγράφου παύει να δικαιούται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος».

Εξοντωτικά πρόστιμα προκειμένου να παταχθεί η βία

Σημαντικό βάρος στο προσχέδιο του νέου νόμου, πέφτει πάνω στην πάταξη της βίας και γιαυτό αναφέρονται εξοντωτικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 44 και παράγραφος 2 τονίζεται: «Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, με αιτιολογημένες αποφάσεις του, που λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας μπορεί να επιβάλλει στα οικεία Αθλητικά Σωματεία και στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και στις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000,00) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων αυτών λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά στοιχεία όπως ιδίως το μέγεθος και η έκταση των ανωτέρω φαινομένων και συμπεριφορών, η τυχόν υποτροπή, η σπουδαιότητα του έννομου αγαθού που τίθεται σε διακινδύνευση, ο βαθμός και η ένταση της διακινδύνευσης, καθώς και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν. Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις Αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα αυτά παραμένουν ατιμώρητα.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων, ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, καθώς και της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Μπορεί, εξάλλου, να απαγορεύει τη με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών και κυρώσεων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί να επιβάλει στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1, με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση, πρόστιμα ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, ανάλογα και για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν υποτροπή, τον βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που τυχόν αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε».

Βάρος και στον παράνομο στοιχηματισμό

Επίσης μεγάλο βάρος πέφτει και στον παράνομο στοιχηματισμό και στην δωροδοκία ή προσπάθεια δωροδοκίας αγώνα οποιοδήποτε αθλήματος με το άρθρο 161 να αναφέρει: «Όποιος παρεµβαίνει µε αθέµιτες ενέργειες, µε σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη µορφή ή το αποτέλεσµα αγώνα οποιουδήποτε οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.

3. Με την ίδια ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τιµωρείται και όποιος για τον ίδιο σκοπό κατά την παράγραφο αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, τον διαιτητή, το Σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήµατα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές.

4. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης ή αν ο αγώνας το αποτέλεσµα του οποίου αλλοιώνεται περιλαµβάνεται σε στοιχηµατικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών». Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως απαγορεύεται ο στοιχηματισμός σε πρόσωπα του αθλητισμού: «Απαγορεύεται ο στοιχηματισμός σε αγώνες ή άλλα γεγονότα του αθλήματος στο οποίο δραστηριοποιούνται (α) αθλητών που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα εν γένει ή σε οποιουσδήποτε αγώνες που συμπεριλαμβάνονται σε δελτία στοιχήματος (παιγνίδια προκαθορισμένης απόδοσης), (β) προπονητών, (γ) μελών αθλητικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών και επαγγελματικών συνδέσμων, (δ) μετόχων Α.Α.Ε. με ποσοστό 5% και άνω και (ε) μελών διοίκησης αυτών. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού εξειδικεύεται η παρούσα, προσδιορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο της προαναφερόμενης απαγόρευσης και ορίζονται οι κυρώσεις και οι διαδικασίες επιβολής τους στους παραβάτες».

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 9 Νοεμβρίου στις 14:00 και εδώ μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλα τα άρθρα του προσχεδίου του νέου αθλητικού νόμου.

Μάθε πού θα δεις ζωντανά όλους τους αγώνες σήμερα μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

NEWS FEED