Η EOE στο Ευρωπαϊκό Έργο για την προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών

Newsroom
Η EOE στο Ευρωπαϊκό Έργο για την προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών

bet365

Σε ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ συμμετέχει η ΕΟΕ όπου γίνεται μία διετής προσπάθεια για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των αθλητών κατά την διάρκεια ή και μετά το τέλος της καριέρας τους.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχοντας ως στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των αθλητών ακόμα και μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας τους, μετέχει σε Ευρωπαϊκό Έργο για την προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας.

Η διπλή σταδιοδρομία (ευρέως γνωστή ως dual career) αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του αθλητισμού και της επαγγελματικής ζωής ενός αθλητή μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Μια γέφυρα που συνδυάζει δύο στόχους, την εκπλήρωση των αθλητικών επιδόσεων και τη φροντίδα για το επαγγελματικό μέλλον.

Αυτός ο συνδυασμός των στόχων είναι ιδιαίτερα δύσκολος σε καθημερινή βάση και η ΕΟΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Εργου Olympic Committees for Dual Career με ακρωνύμιο OCDC, σκοπεύει στην επίτευξη των δύο αυτών στόχων.

Στο έργο OCDC συμμετέχουν, υπό το συντονισμό της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας, οι Ολυμπιακές Επιτροπές της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας και Γνώσης (ΕUNIC) με εξειδίκευση στην έρευνα στον τομέα του αθλητισμού.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Ολυμπιακό Κέντρο της Βαρσοβίας, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στο αναλυτικό αντικείμενο των εργασιών του έργου και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποφέρει απτά οφέλη σε πολλούς αθλητές στις χώρες τους αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΕ στην εναρκτήρια συνάντηση ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, κ. Βούλα Κοζομπόλη, η Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών έργων στην ΕΟΕ, κ. Γεωργία Παπαθανασίου και η υπεύθυνη στην ΕΟΕ για τα προγράμματα διπλής σταδιοδρομίας/εργασιακή ψυχολόγος, κ. Χριστίνα Νικολοπούλου.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι η καταγραφή και η κατανόηση των ζητημάτων της διπλής σταδιοδρομίας και των αναγκών των αθλητών Ολυμπιακών αθλημάτων (νεαρής και μεγαλύτερης ηλικίας) βάσει έρευνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 χώρες όπου θα υλοποιηθεί το έργο. Στους ειδικούς στόχους του έργου συγκαταλέγεται η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και η δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός Ενιαίου Σημείου Επαφής για θέματα διπλής σταδιοδρομίας που θα εξυπηρετεί την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και μία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Τέλος, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός χάρτη πορείας (roadmap) υπό τη μορφή εγχειριδίου, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το Ενιαίο Σημείο Επαφής, καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των αθλητών σχετικά με τη σημασία της διπλής σταδιοδρομίας κατά τα διάφορα στάδια του πρωταθλητισμού, μέσω της συμμετοχής τους σε μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα.

Το έργο OCDC, το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, Erasmus+

 

Τελευταία Νέα