Προσοχή στις βεβαιώσεις μετακίνησης: Πρέπει να εκδοθούν νέες γιατί από αύριο θα υπάρχει πρόστιμο

Gazzetta team
Προσοχή στις βεβαιώσεις μετακίνησης: Πρέπει να εκδοθούν νέες γιατί από αύριο θα υπάρχει πρόστιμο
Όσοι είχαν βεβαιώσεις από την Εργάνη πρέπει να τυπώσουν καινούργιες, καθώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 300 ευρώ.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι με το έντυπο κυκλοφορίας που έχουν στα χέρια τους.

Όσοι το είχαν πάρει μέσω του ειδικού συστήματος στην Εργάνη, θα πρέπει να το ανανεώσουν και να λάβουν το καινούργιο, καθώς η διάρκεια ισχύος άλλαξε αυτόματα και αναγράφεται η 7.12.2020 (από 30.11.2020).

Έτσι όσοι τις χρειάζονται θα πρέπει μόνο να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις που έχουν υποβάλει και να τις έχουν στις μετακινήσεις τους.

Το θετικό είναι πως σήμερα, στους ελέγχους γίνονταν απλές συστάσεις και δεν έπεφταν... πρόστιμα.

Τι ισχύει

  • β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
  • γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
  • δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma. gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α)».