Αποζημίωση 5.000 ευρώ σε γονείς παιδιού που τραυματίστηκε στο πρόσωπο στο προαύλιο του σχολείου

Gazzetta team
Αποζημίωση 5.000 ευρώ σε γονείς παιδιού που τραυματίστηκε στο πρόσωπο στο προαύλιο του σχολείου
Οι δικαστές επικαλούμενοι τις διατάξεις της «οργάνωσης και λειτουργίας Δημοτικών σχολείων» αναγνωρίζουν ότι ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

Το ποσό των 5.000 ευρώ, ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, καλείται να καταβάλλει το Δημόσιο στους γονείς 7χρονου μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από κομμάτι λεπτής σιδερόβεργας στο προαύλιο του σχολείου στη διάρκεια του διαλείμματος.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση του (7091/2020) αναγνωρίζει αστική ευθύνη του Δημοσίου, εξαιτίας ανεπαρκούς και αναποτελεσματικής επιτήρησης από τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το οποίο έκανε εν μέρη δεκτή την αγωγή των γονέων του μαθητή της Α Δημοτικού, έκρινε ότι για τον τραυματισμό του «υιού των εναγόντων ευθύνονται τα όργανα του Δημοσίου, τα οποία άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους κατά παράβαση των νομίμων υποχρεώσεων τους.

Επομένως, στοιχειοθετείται εν προκειμένω ευθύνη προς αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Επιπλέον, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η ευθύνη λόγω παράλειψης να ληφθεί εγκαίρως κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί ο επίδικος τραυματισμός δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η αναγκαιότητα αλλαγής του πλέγματος είχε ήδη επισημανθεί πριν από το επίδικο συμβάν.

Σύμφωνα με την προσφυγή των γονέων το παιδί τραυματίστηκε στο πρόσωπο, την ώρα που έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου, από κομμάτι λεπτής σιδερόβεργας που εξείχε στο διαχωριστικό συρματόπλεγμα που χώριζε το Δημοτικό από το Νηπιαγωγείο. Όπως ανέφεραν η επιτήρηση από τους δασκάλους ήταν ανεπαρκής και αναποτελεσματική ενώ δεν είχε διορθωθεί το πρόβλημα το οποίο ήταν γνωστό.