Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 29% των νέων εργαζομένων (ηλικίας 20-34 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται το Σαββατοκύριακο, με την Ελλάδα να λαμβάνει και πάλι «χρυσό μετάλλιο».

Η Ελλάδα βρίσκεται, λοιπόν, στην πρώτη θέση, καθώς σχεδόν οι μισοί περίπου νέοι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ήτοι ποσοστό 47%, δήλωσαν ότι εργάζονται Σάββατο και Κυριακή.

 

 

Έπεται η Ιταλία με ποσοστό 40%, ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία με 38%, η Κύπρος και η Ολλανδία με 36%, η Ισπανία με 35% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 34%.

Στον αντίποδα, η Ουγγαρία, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό νέων εργαζομένων που εργάζονται το Σαββατοκύριακο (11%).

Πηγή: reader.gr