Πρόστιμα άνω των 370.000 ευρώ σε επιχειρήσεις προϊόντων rapid test

Επιμέλεια: Newsroom
Πρόστιμα άνω των 370.000 ευρώ σε επιχειρήσεις προϊόντων rapid test
Η ολομέλεια της επιτροπής επέβαλε πρόστιμο στις εταιρείες λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις.

Πρόστιμα ύψους 373.943,38 ευρώ επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατόπιν διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Η υπόθεση αφορούσε σε προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων (rapid test) μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Οι εμπλεκόμενες στη διαδικασία εταιρείες , για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του στην διαδικασία Διευθέτησης Διαφοράς και κατέθεσαν σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε παράβαση της νομοθεσίας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους. «Η παράβαση διήρκησε από τις 8.12.2021 έως τις 03.06.2022 ενώ υπενθυμίζεται ότι οι οριζόντιες συμπράξεις αποτελούν, εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού (by object restrictions of competition)».

Η ολομέλεια της επιτροπής επέβαλε πρόστιμο στις εταιρείες λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις και τις υποχρεώνει να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.