Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Το πρώτο ελληνικό Κολλέγιο στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων Impact Rankings 2023

Newsroom
Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Το πρώτο ελληνικό Κολλέγιο στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων Impact Rankings 2023
Η διάκριση αντικατοπτρίζει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τις καινοτόμες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, αναδείχθηκε μέσα από την ένταξή του, ως το μόνο Κολλέγιο της χώρας, στον πίνακα παγκόσμιας κατάταξης “Times Higher Education Impact Rankings” για το 2023, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα σε κορυφαία διεθνή και εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ετήσια κατάταξη “Impact Rankings” του διεθνούς οργανισμού Times Higher Education (THE) δημοσιεύεται τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς με τη μεγαλύτερη απήχηση και εγκυρότητα παγκοσμίως για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αξιολογεί τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με την επίδοσή τους σε 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το 2030. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει αυστηρών ποιοτικών και τεκμηριωμένων στοιχείων που παρατίθενται με πρότυπο συγγραφής, περιλαμβάνονται σε εκθέσεις ή αφορούν σε διαδικασίες και πολιτικές που αναρτώνται με διαφάνεια, παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επιμέρους δείκτες στους οποίους ξεχώρισε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Για το 2023, η αξιολόγηση Times Higher Education Impact Rankings συμπεριέλαβε περισσότερα από 1,700 Πανεπιστήμια, από 112 χώρες. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 12 μεγάλα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα που συμμετείχαν στην κατάταξη για την πολιτική και τις ενέργειές του σε 6 από τους 17 Στόχους, καταλαμβάνοντας μάλιστα ανταγωνιστές θέσεις παγκοσμίως σε συγκεκριμένους επιμέρους δείκτες.

Συγκεκριμένα και με σειρά επίδοσης, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 201-300 πανεπιστημίων στον κόσμο αναφορικά με τον Στόχο 10 «Λιγότερες Ανισότητες (Reduced Inequalities)». Ακολουθούν ο Στόχος 3: «Καλή υγεία και Ευημερία (Good Health & Well Being)», ο Στόχος 4: «Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education)» και ο Στόχος 5: «Ισότητα των φύλων (Gender Equality)» στους οποίους το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατατάσσεται στις θέσεις 301-400 παγκοσμίως. Συνέχεια έχουν ο Στόχος 1: «Μηδενική Φτώχεια (Zero Poverty)» και ο Στόχος 17: «Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων (Partnerships for the goals)».

Η παραπάνω διάκριση αντικατοπτρίζει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τις καινοτόμες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και οι οποίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, με συνεχείς προσπάθειες μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυσης της θέσης της γυναίκας στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, βελτίωσης της υγείας της εκπαιδευτικής του κοινότητας και παροχής ποιοτικής διεθνούς εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2021, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) ενώ πρόσφατη Διεθνής Έρευνα του British Council με θέμα την αξία της Διακρατικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Transnational Education - TNE) το παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής βάσει συγκεκριμένων πρωτοβουλιών του που ενισχύουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Principal του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Δημήτρης Διαμαντής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο είμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση αυτή. Η ένταξη του Οργανισμού μας στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων ΤΗΕ Impact Rankings, ενός ανεξάρτητου φορέα υψηλού κύρους, αποτελεί επιστέγασμα της σταθερής προσήλωσής μας στην παροχή υψηλού επιπέδου διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και παράλληλα της δέσμευσής μας για εναρμόνιση με τις πολιτικές προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Πρόκειται για κοινούς στόχους και αξίες που μοιραζόμαστε και υπηρετούμε μαζί τα διεθνή Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε. Συγχαρητήρια στο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και φυσικά στους ίδιους τους φοιτητές μας για αυτή την εξαιρετική επιτυχία!»

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα THE Impact Rankings 2023 εδώ.