Η «Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός» κατοχύρωσε το «Illuminati» για την Ελλάδα

Newsroom
Η «Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός» κατοχύρωσε το «Illuminati» για την Ελλάδα
Έτοιμη να κινηθεί νομικά δηλώνει η «Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός» μετά την κατοχύρωση του «Illuminati».

Τα ονόματα «Ιλλουμινατι» και «Illuminati» για αποκλειστική χρήση στην Ελλάδα κατοχύρωσε η «Μεγάλη Συντεχνία της Αδελφότητας του Φωτός», με βάση τις συνημμένες αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, η Αδελφότητα του Φωτός καλεί όποιον τα χρησιμοποιεί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί νομικά.

Με δημοσίευση στη σελίδα της στο Facebook, η «Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός» αναφέρει: «Με βάση τις συνημμένες αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατοχυρώθηκαν και επίσημα πλέον τα ονόματα «Ιλλουμινατι» και «Illuminati» για χρήση στην Ελλάδα αποκλειστικά από τους εκπροσώπους της Μεγάλης Συντεχνίας της Αδελφότητας του Φωτός.

Καλούμε στο εξής όποιον τα χρησιμοποιεί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας στο μέλλον (ήδη ετοιμάζονται οι πρώτες νομικές κινήσεις προς κάποιους γνωστούς αριβίστες οι οποίες θα ανακοινωθούν)».

Ιλουμινάτι

Ποια είναι η Αδελφότητα του Φωτός

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της «η Αδελφότητα, δεν αποτελεί ακόμα μία Μεγάλη Στοά. Σκοπός της είναι να αποτελέσει μία «elite» Αδελφότητα η οποία θα προσπαθήσει να συνθέσει και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, του Χριστιανικού Ουμανισμού καθώς επίσης της Κλασικής Ρώμης ως πρότυπο οργανωμένου Κράτους.

Αποτελεί συνεπώς μια πνευματική ομάδα η οποία επικεντρώνεται σε Φιλελεύθερες, Αδογματικές και Ανθρωπιστικές Αρχές. Είναι ένα διαφορετικός «πόλος» μέσω του οποίου μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί Πνευματικά και Πολιτικά (υπό την Αριστοτελική θεώρηση).

Τα μέλη του Τάγματος έχουν ορκισθεί πλήρη εναντίωση σε όλες τις μορφές και εκφράσεις του δεσποτισμού και του δογματισμού (πνευματικού, θρησκευτικού ,πολιτικού κλπ) και είναι ταγμένα στην προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των Ανθρώπων , της εκρίζωσης της παραδοσιοκρατίας και της πάταξης κάθε μορφής φανατισμού.

Αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια είναι ο Ορθός Λόγος, η Επιστήμη και η Δημιουργική Αποδόμηση παλαιών δογμάτων και αντιλήψεων. Η φράση που χαρακτηρίζει τα μέλη της Αδελφότητας είναι Nosce te Ipsum - Ex Te Nosce alios ( Know thyself - And from thyself know others)».