Απαλλαγή απο τα θρησκευτικά μόνο για όσους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση

Newsroom
Απαλλαγή απο τα θρησκευτικά μόνο για όσους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση
Απαλλαγή μαθητών από την συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση,

Με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή, ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών.

Ειδικότερα για τα θρησκευτικά, προβλέπεται ότι:

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

Η εν λόγω Απόφαση του Υπουργείου εκδίδεται σύμφωνα με τις τέσσερις σχετικές Αποφάσεις (υπ’ αρ. 559/2014, 660/2018, 1749/2019 και 1750/2019) του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εδώ η σχετική ΥΑ