Παγκόσμια ανησυχία για την επισιτιστική κρίση: Οι τέσσερις άξονες δράσης που αποφασίστηκαν

Newsroom
 Παγκόσμια ανησυχία για την επισιτιστική κρίση: Οι τέσσερις άξονες δράσης που αποφασίστηκαν
Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε τα συμπεράσματα σχετικά με την απάντηση της Team Europe για τη ρωσική στάση στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα τα συμπεράσματα σχετικά με την απάντηση της Ομάδας Ευρώπης (Team Europe) στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια και τονίζει ότι ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει καταστροφικές συνέπειες για τον ουκρανικό λαό, αλλά και για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σημειώνοντας ότι οι ευάλωτοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Ο αδικαιολόγητος, απρόκλητος και παράνομος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επιδεινώσει δραματικά την κρίση επισιτιστικής ασφάλειας. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν καλλιεργήσιμη γη της Ουκρανίας, καταστρέφοντας αγροκτήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, εξοπλισμό και υποδομές μεταφορών. Μπλοκάρουν τα λιμάνια της Ουκρανίας, εμποδίζοντας την εξαγωγή εκατομμυρίων τόνων σιτηρών στις παγκόσμιες αγορές.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στέκονται αλληλέγγυα με τις χώρες εταίρους που έχουν πληγεί περισσότερο και θα ενισχύσουν την υποστήριξή τους ως ανταποκρινόμενοι, υπεύθυνοι και αξιόπιστοι παγκόσμιοι παράγοντες.

Με αυτό το πνεύμα, το Συμβούλιο καλεί για απάντηση της Team Europe στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια που περιλαμβάνει τέσσερις άξονες δράσης:

  1. αλληλεγγύη μέσω έκτακτης ανακούφισης και στήριξης για οικονομικά προσιτές τιμές
  2. ενισχύοντας τη βιώσιμη παραγωγή, την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων
  3. διευκόλυνση του εμπορίου βοηθώντας την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα μέσω διαφορετικών οδών και υποστηρίζοντας το παγκόσμιο εμπόριο
  4. αποτελεσματική πολυμέρεια και ισχυρή υποστήριξη στον κεντρικό ρόλο της Ομάδας Αντίδρασης Παγκόσμιας Κρίσης του ΟΗΕ για τον συντονισμό των παγκόσμιων προσπαθειών

Δεν υπάρχουν κυρώσεις της ΕΕ στις ρωσικές εξαγωγές τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές υπογραμμίζει το Συμβούλιο.

Οι κυρώσεις της ΕΕ δεν απαγορεύουν την εισαγωγή και μεταφορά ρωσικών γεωργικών αγαθών, την πληρωμή για τέτοιες ρωσικές εξαγωγές ή την παροχή σπόρων από τρίτες χώρες - στοχεύουν μόνο τα άτομα και τις οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μην στοχεύουν τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα και, κατά περίπτωση, οι τομεακές απαγορεύσεις περιλαμβάνουν ειδικές εξαιρέσεις για τα προϊόντα αυτά. Οι κυρώσεις της ΕΕ δεν ισχύουν για τρίτες χώρες ή για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ σε τρίτες χώρες.