Δικαστήριο στην Πάτρα απαγόρευσε προσωρινά την πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής και την διακοπή ρεύματος

Newsroom
Δικαστήριο στην Πάτρα απαγόρευσε προσωρινά την πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής και την διακοπή ρεύματος
Είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να μην πληρώσουν τη ρήτρα προσαρμογής και το δικαστήριο τους δικαίωσε, αλλά και απαγόρευσε τη διακοπή ρεύματος.

Προσωρινή δικαίωση, για δύο άτομα, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αναφορικά με την μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος. Είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να μην την πληρώσουν και το δικαστήριο τους δικαίωσε ως προς την μη πληρωμή, αλλά και απαγόρευσε τη διακοπή ρεύματος.

Ο δικηγόρος των δυο ανδρών Βασίλης Μάρκου ανέφερε για την προσωρινή μη πληρωμή για την Ρήτρα Αναπροσαρμογής πως: «Σήμερα το πρωί, 13/05/2022 στην Πάτρα, συζητήθηκαν δύο ξεχωριστές αιτήσεις εντολέων μου, κατά δύο παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Αίτημα είχαν την χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη διακοπής του ρεύματος για όσο διάστημα δεν αποπληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι εντολείς μου εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών και η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των κατοικιών τους είναι ζωτικής σημασίας για τους ίδιους».

Παράλληλα ο κ. Μάρκου τονίζει: «Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, λειτουργώντας ως ύστατο καταφύγιο αποφάσισε την αποχή των εταιριών από κάθε ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης σε βάρος των εντολέων μου, υπό τον όρο, ότι οι εντολείς μου θα καταβάλλουν τις λοιπές χρεώσεις των τρεχόντων και μελλόντων λογαριασμών, πλην των ποσών που αντιστοιχούν στην ρήτρα αναπροσαρμογής.

Οι αποφάσεις αυτές είναι προσωρινές, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Μέχρι τότε οι εντολείς μου προστατεύονται όσο δεν πληρώνουν την ρήτρα. Η νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής μένει να κριθεί από την τακτική δικαιοσύνη και την προσφυγή των πολιτών σε αυτήν».