Ο επαγγελματίας διαχειριστής στο πλάι σου

Newsroom
Ο επαγγελματίας διαχειριστής στο πλάι σου
Ποιό είναι το επενδυτικό προφίλ μας; Πώς κουμπώνουν οι ανάγκες με τα διαθέσιμα χρήματά μας; Διεθνείς αγορές ή ελληνική; Πότε αλλάζουμε στρατηγική; Πώς απαντάμε σε όλα αυτά τα ερώτηματα, εάν δεν έχουμε γνώσεις, εμπειρία και χρόνο να παρακολουθούμε τις αγορές;

Η Τράπεζα Πειραιώς «απαντά» για λογαριασμό μας με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πειραιώς Optimum ή καλύτερα θέτει στη διάθεσή μας επαγγελματίες διαχειριστές, μετατρέποντας την εν λευκώ διαχείριση, που κάποτε ήταν μόνο για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, σε υπηρεσία για όλους.

Η κατάλληλη λύση είναι, άλλωστε, διαφορετική για τον καθένα, αφού αποτελεί συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως οι στόχοι που έχει για το μέλλον, η ανοχή στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ο επιθυμητός χρονικός ορίζοντας της επένδυσης κ.λπ.

Τα Πειραιώς Optimum είναι 13 επενδυτικά χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από προκαθορισμένες συνθέσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ πελατών (από το πιο Συντηρητικό έως το πιο Επιθετικό), ενώ προσφέρεται η δυνατότητα προσδιορισμού της γεωγραφικής περιοχής που θα επενδυθούν τα κεφάλαια των πελατών, επιλέγοντας από τις εξής 3 κατηγορίες:

 • GreekFocus που επενδύουν στην Ελληνική Αγορά
 • EuroFocus που επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά
 • GlobalFocus που επενδύουν στις Διεθνείς Αγορές

Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων Πειραιώς Optimum γίνεται, κατόπιν ανάθεσης από την Τράπεζα Πειραιώς, από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Εξειδικευμένα στελέχη αξιολογούν συνεχώς, με πλήρη διαφάνεια, την κατανομή των επενδύσεων κάθε χαρτοφυλακίου και προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διατήρηση των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών του.

ηγφγφ

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση, που προσφέρει:

 • Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ακόμη και με μικρό αρχικό κεφάλαιο
 • Ευρεία διασπορά των επενδύσεων που οδηγεί σε μείωση του επενδυτικού κινδύνου
 • Κάλυψη όλων των επενδυτικών προφίλ (Συντηρητικό, Αμυντικό, Ισορροπημένο, Δυναμικό, Αναπτυξιακό)
 • Πολλαπλές επιλογές ανάλογα με τον γεωγραφικό προσανατολισμό του επενδυτή (Ελλάδα, Ευρώπη ή Διεθνείς Αγορές)
 • Συνεχή και επαγγελματική διαχείριση από τους ειδικούς της Αγοράς
 • Ρευστότητα, ασφάλεια, διαφάνεια, υπό την προστασία του νομικού και κανονιστικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με χαμηλότερο κόστος
 • Αφορολόγητες Αποδόσεις

Με την υποστήριξη των εξειδικευμένων μας στελεχών, των Προσωπικών Συνεργατών, στα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω της winbank, ο επενδυτής μπορεί να καθορίσει το επενδυτικό του προφίλ, να επιλέξει το χαρτοφυλάκιο Πειραιώς Optimum που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές ανάγκες και τους επενδυτικούς στόχους που έχει θέσει και το ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ.