Η ΕΛ.ΑΣ. πήρε ακόμα 7 ανακριτικά οχήματα για τον στόλο της (pics)

Η ΕΛ.ΑΣ. πήρε ακόμα 7 ανακριτικά οχήματα για τον στόλο της (pics)
Επτά οχήματα ειδικής χρήσης προστέθηκαν στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας προστέθηκαν 7 νέα οχήματα ειδικής χρήσης–ανακριτικά τροχαίας τύπου van. Αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα οχήματα κατανέμονται σε Αιτωλία, Ακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή (1.453) νέων οχημάτων, ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν ακόμα (64) οχήματα ιδίου τύπου και επιπλέον (255) οχήματα.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Βαν αστυνομίας