Τετραήμερη εργασία με αποδοχές πενθημέρου δοκίμασαν στην Ισλανδία και πέτυχαν

Τετραήμερη εργασία με αποδοχές πενθημέρου δοκίμασαν στην Ισλανδία και πέτυχαν
Το «πείραμα» στην Ισλανδία πέτυχε, αφού η παραγωγικότητα αυξήθηκε σε πολλές επιχειρήσεις.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το «πείραμα» στην Ισλανδία για τετραήμερη εργασία με αποδοχές πενθημέρου. Το διάστημα 2015-2019 πάνω από 2.500 εργαζόμενοι μείωσαν τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας από 40 σε 35-36. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επηρέασε την παραγωγικότητα. Αντιθέτως μάλιστα, παρέμεινε η ίδια και αρκετές επιχειρήσεις αυξήθηκε.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και ανέφεραν ότι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εξάντλησης από τη δουλειά. Μάλιστα, τόνισαν ότι είδαν βελτίωση τόσο στην υγεία τους, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Το «πείραμα» αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των σωματείων των εργαζομένων με τους εργοδότες. Έτσι το 86% πλέον των εργαζομένων στην Ισλανδία είτε έχει επιλέξει να εργάζεται λιγότερες ώρες με την ίδια αμοιβή, είτε θα το κάνει πολύ σύντομα.

«Η μελέτη καταδεικνύει πως η μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως για μικρότερη εργασιακή εβδομάδα στον Δημόσιο Τομέα, στέφθηκε από εντυπωσιακή επιτυχία σε όλες τις μετρήσεις», δήλωσε ο Will Stronge, διευθυντής ερευνών στο think tank Autonomy. «Δείχνει ότι το Δημόσιο είναι ώριμο για να πρωτοπορήσει σε μικρότερες εργασιακές εβδομάδες. Μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από άλλες κυβερνήσεις».