Πανεπιστημιακή αστυνομία: Χωρίς τατουάζ, ύψος 1,70 και απολυτήριο λυκείου

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Χωρίς τατουάζ, ύψος 1,70 και απολυτήριο λυκείου
Οι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να μπει κάποιος στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία προανήγγειλε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο αργότερα μάλιστα ακολούθησε και η σχετική προκήρυξη για τις 400 θέσεις, στις οποίες μπορούν να προστεθούν ακόμα 600 και να φτάσουμε τις 1.000, με τον καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Οι προϋποθέσεις

Φυσικά όπως έχει γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή, όσοι ειδικοί φρουροί προσληφθούν για τις θέσεις αυτές, δεν θα φέρουν όπλο.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις; Τελικά θα χρειάζεται απλά απολυτήριο λυκείου και όχι κάτι ανώτερο, όπως ειπώθηκε το προηγούμενο διάστημα.

ΜΑΤ στην ΑΣΟΕ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ύψους τουλάχιστον 1,70, να μην έχουν ξεπεράσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, να έχει υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, να μην έχει τατουάζ σε εμφανές σημείο και να έχει σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

Η κάλυψη των θέσεων

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ποσοστό 80%, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.