Δίπλωμα οδήγησης από τα 17!

Gazzetta team
Δίπλωμα οδήγησης από τα 17!
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών στο υπουργικό συμβούλιο.

Από το 2018 συζητείται το ζήτημα της απόκτησης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου στα 17 και η παράλληλη αλλαγή στη διαδικασία των σχετικών θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, με στόχο να γίνουν πιο διαφανείς και αδιάβλητες.

Τρία χρόνια μετά ήρθε ο καιρός οι πολιτικές εξαγγελίες της προηγούμενης ακόμα κυβέρνησης, να γίνουν πράξη από την υφιστάμενη, καθώς ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τα βασικά σημείο του νέου νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτό,θα δοθεί το «πράσινο φως» για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ένα χρόνο νωρίτερα απ' ότι ισχύει σήμερα, στα 17 δηλαδή αντί στα 18 έτη.

Ταυτόχρονα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, με σκοπό τη διαφάνεια, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Τι επιπλέον προβλέπει το νομοσχέδιο

  • Ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών.
  • Διάθεση των ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων σε άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής, καθώς και στη νοηματική.
  • Aυστηροποίηση του ελέγχου της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, με καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  • Ειδική θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών, καθώς και ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων.
  • Καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την διασφάλιση της διαφάνειας.
  • Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης, καθώς και Μητρώου Εποπτών.
  • Αποζημίωση εξεταστών και εποπτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
  • Πρόβλεψη συστήματος αξιολόγησης της διαδικασίας πρακτικών εξετάσεων, καθώς και του έργου των εξεταστών.
  • Ίδρυση Ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου είναι δυνατή ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες από τα 17, με την προϋπόθεση τις περισσότερες φορές της συνοδείας από έμπειρο οδηγό.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!