ΑΕΛ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών για τον Βέλα Τζούνιορ

ΑΕΛ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών για τον Βέλα Τζούνιορ

ΑΕΛ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών για τον Βέλα Τζούνιορ

Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στην ΑΕΛ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το Διαιτητικό Δικαστήριο για οφειλόμενα στον Βέλα Τζούνιορ. Έχει τρεις εργάσιμες να τακτοποιήσει το θέμα η ΠΑΕ και να γλιτώσει την αφαίρεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση.
Ενεργοποίησε σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΛ την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή VELA JUNIOR, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 188/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης του ποδοσφαιριστή Leandro Sales de SANTANA κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ, προκειμένου στη νέα συζήτηση της υπόθεσης παραστεί ο αιτών για να εκθέσει τις απόψεις του επί των ειδικότερα αναφερόμενων στο σκεπτικό της παρούσας από 17.02.2020 και από 19.02.2020 κατατεθέντων εγγράφων υπομνημάτων της ΠΑΕ ΑΕΛ».