Super League Interwetten: Τι είναι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου

Δημήτρης Τομαράς
Super League Interwetten: Τι είναι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου

bet365

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά της Super League Interwetten, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου, από τους Αθανάσιο Κατσή, Πρύτανη και Παναγιώτη (Τάκη) Αλεξόπουλο, Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο πρόεδρος της Super League Γιώργος Μποροβήλος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Η κατάρτιση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για τις ΠΑΕ-Μέλη της Super League και τα στελέχη τους, αποτελεί έναν από τους καταστατικούς σκοπούς της διοργανώτριας αρχής.

Καλωσορίσαμε σήμερα στη Super League τους αρμοδίους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε να παρουσιάσουν τους άξονες που συνθέτουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, με στόχο να δώσουμε σε όσα στελέχη των ομάδων το επιθυμούν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους».

Ο Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το υπό ίδρυση επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη και συνεργασία δύο πολύ σημαντικών φορέων: Αφενός, ενός έγκυρου ακαδημαϊκού ινστιτούτου, με γνώση και πολυετή εμπειρία και έργο στη Διοίκηση του Αθλητισμού, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσω του Εργαστηρίου iSportManagement LAB, και του ΤΟΔΑ, και αφετέρου της διοργανώτριας αρχής του κορυφαίου διασυλλογικού επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της χώρας μας, της Super League.

Μέσα από αυτό το ελπιδοφόρο όσο και καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έλθουν σε επαφή με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αθλητικών οργανισμών, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η αξιολόγηση, η διασύνδεση με άλλους συλλόγους.

Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τους τρόπους ανάπτυξης του επαγγελματικού αθλητισμού, την αθλητική προσφορά και τις επαγγελματικές δραστηριότητες».

Τι είναι το πρόγραμμα

Ο βασικός σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Τεχνικών Διευθυντών Ποδοσφαίρου» είναι να παρέχει στους προπονητές ποδοσφαίρου, στους μάνατζερ αλλά και σε κάθε επαγγελματία του ποδοσφαίρου, εκείνες τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα του Τεχνικού Διευθυντή, προκειμένου να τους επιτρέψει να μπορούν να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο των παρακάτω:

• Διεύθυνση του αθλητικού τμήματος ενός επαγγελματικού
ποδοσφαιρικού συλλόγου
• Τεχνικός συντονισμός του προπονητικού τμήματος του
επαγγελματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου
• Διεύθυνση ποδοσφαιρικών Ακαδημιών
• Τεχνικός συντονισμός σχολών ποδοσφαίρου
• Τεχνικός συντονισμός σε πρότζεκτ με θέμα το ποδόσφαιρο σε
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, δήμους κλπ)
• Υποστήριξη και καθοδήγηση για τεχνικούς συντονιστές

Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα παρουσιάζει σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού:

• Αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα στην αγορά, το οποίο παρέχει τις γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και την πιστοποίηση που απαιτείται για να είναι κάποιος
Τεχνικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου
• διδάσκουν άτομα με αναγνωρισμένη εμπειρία από το χώρο του ποδοσφαίρου και εξειδικευμένες γνώσεις
• είναι σαφέστατα προσανατολισμένο προς την επαγγελματική αγορά του ποδοσφαίρου
• παρέχει όλο το εύρος των απαιτούμενων δεξιοτήτων και γνώσεων & είναι πλήρως ενημερωμένο και συμβατό με τις σύγχρονες εξελίξεις
• Αποτελεί ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με μεγάλη ευελιξία, τόσο στον τρόπο παρακολούθησης, όσο και στον τρόπο συμμετοχής σε αυτό
• υλοποιείται με τη συνεργασία δύο κορυφαίων και αναγνωρισμένων παραγόντων του ποδοσφαίρου και της διοίκησης του αθλητισμού στη χώρα μας.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται:

✓ να έχουν αποκτήσει ένα βασικό εννοιολογικό οπλοστάσιο το οποίο τους επιτρέπει να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη θεωρητική κατανόηση των σύγχρονων αρχών και του ρόλου της διοίκησης αθλητικών οργανισμών
✓ να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται την οργανωτική, οικονομική, αγωνιστική και λοιπή κατάσταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο
✓ να μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης
✓ Να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους τις παραμέτρους των σημαντικότερων πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και στο υπόλοιπο κόσμο.
✓ να είναι έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο επαγγελματικών συμφωνιών όσο και στην βελτίωση των τάσεων για τη διοίκηση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Τμήματος.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Tο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι προσβάσιμο όχι μόνο σε αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), αλλά και σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και απευθύνεται στις παρακάτω ευρείες κατηγορίες επαγγελματιών:

• Επαγγελματίες προπονητές ποδοσφαίρου, οι οποίοι αναζητούν να διευρύνουν το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της τεχνικής διεύθυνσης

• Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ή πρώην ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναζητούν να εξειδικευτούν στο πεδίο της τεχνικής διεύθυνσης

• Επαγγελματίες της διοίκησης του αθλητισμού ή από άλλα πεδία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο του ποδοσφαίρου

• Άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στο κομμάτι της τεχνικής διεύθυνσης, μέσω εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων ή δράσεων

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης

• Μεικτή μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίας παρακολούθησης του προγράμματος, δηλαδή δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

• Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων.

• Ο επιμορφούμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, θα καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης.

• Θα παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

• Η δεύτερη ενότητα του Προγράμματος θα συνοδεύεται από υποχρεωτική τελική εργασία, η οποία θα διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας και θα αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.

Δομή & Διάρθρωση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε δύο επίπεδα:

1. Στο πρώτο επίπεδο (Α’ Ενότητα) οι επιμορφούμενοι θα αποκτούν μια ουσιαστική κατανόηση για βασικά θέματα γύρω από το περιβάλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου παγκοσμίως, θέματα ηγεσίας και διοίκησης των ποδοσφαιρικών αθλητικών σωματείων, την οικονομική & χρηματοοικονομική διοίκηση, το Μάρκετινγκ των αθλητικών σωματείων και την Επικοινωνία, το Δίκαιο που διέπει τα αθλητικά σωματεία και τις νομικές τους υποχρεώσεις, το ρόλο και τους τρόπους αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων.

2. Στο δεύτερο επίπεδο (Β’ Ενότητα) οι επιμορφούμενοι θα αποκτούν πρακτικές γνώσεις και θα εξειδικεύονται σε θέματα ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν
1. Κατεύθυνση – Τεχνικοί Διευθυντές ΠΑΕ
2. Κατεύθυνση – Τεχνικοί Διευθυντές Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

Διαδικασία Επιλογής & Εγγραφής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε επαγγελματικά στελέχη των ΠΑΕ. Δεν υπάρχει όριο προσφερόμενων θέσεων. Δεκτοί θα γίνουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Εάν κάποιοι υποψήφιοι ανήκουν σε κάποιες από τις
ομάδες που δικαιούνται έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλλουν αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα προβλέπονται επακριβώς από την προκήρυξη.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκειά του σε ώρες και η αξία του σε ECTS. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης θα συνοδεύεται από αντίστοιχο Παράρτημα στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και εβδομάδες του προγράμματος, η αξία του σε ECTS, η μέθοδος υλοποίησής του, η τελική επίδοση του/της εκπαιδευόμενου/ης και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος.

Αιτήσεις και Εγγραφές στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και οι Εγγραφές σε αυτό θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας, ειδικά σχεδιασμένης για να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στους δικτυακούς τόπους των διοργανωτών.

• isportmanagement.gr
• slgr.gr

Οι Μάχες Των Play Off είναι στο Gazzetta.gr

Τα πιο συναρπαστικά Play Off της δεκαετίας είναι στο Gazzetta.gr! Όλα τα αθλητικά νέα για την αγαπημένη σου ομάδα, σε συνεχή ενημέρωση. Ακολούθησε το Gazzetta και θα είσαι πάντα ενημερωμένος για το πρόγραμμα των Play Off, την βαθμολογία των ομάδων, τις μεταδόσεις και φυσικά παρακολουθείτε live τα Play Off μέσα από το Game Center!

 

SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα