Ένας Ολυμπιακός με επιθετική επιπολαιότητα και έναν αρνητικό Σα και ένας κάκιστος διαιτητής καθόρισαν μία ευρωπαϊκή βραδιά! (vids)

Δημήτρης Τομαράς Δημήτρης Τομαράς
Ένας Ολυμπιακός με επιθετική επιπολαιότητα και έναν αρνητικό Σα και ένας κάκιστος διαιτητής καθόρισαν μία ευρωπαϊκή βραδιά! (vids)

bet365

Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta.gr για μία κακή ευρωπαϊκή ημέρα για τον Ολυμπιακό με την Άρσεναλ, στην οποία έβαλε όμως το... χεράκι του και ο Γερμανός διαιτητής.

id="head-3"> href="https://sports.bwin.gr/el/sports?wm=4531520" id="head-3"> rel="sponsored" id="head-3"> target="_blank">Ολυμπιακός id="head-3"> - id="head-3"> Ζενίτ: id="head-3"> Δεκάδες id="head-3"> ειδικά id="head-3"> για id="head-3"> πόντους, id="head-3"> ριμπάουντ, id="head-3"> ασίστ, id="head-3"> εύστοχα id="head-3"> τρίποντα. id="head-3"> Τα id="head-3"> μεγάλα id="head-3"> παιχνίδια id="head-3"> βρίσκονται id="head-3"> εδώ. id="head-3"> |21+

Προφανώς id="head-3"> και id="head-3"> φέτος id="head-3"> περιμέναμε id="head-3"> όλοι id="head-3"> μας id="head-3"> μία id="head-3"> διαφορετική id="head-3"> και id="head-3"> πιο id="head-3"> αποφασισμένη id="head-3"> id="head-3"> href="https://www.gazzetta.gr/teams/arsenal">Άρσεναλ. id="head-3"> Μία id="head-3"> Άρσεναλ id="head-3"> που id="head-3"> διψούσε id="head-3"> για id="head-3"> αγωνιστική id="head-3"> εκδίκηση id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> περσινό id="head-3"> της id="head-3"> αποκλεισμό id="head-3"> από id="head-3"> τον id="head-3"> id="head-3"> href="https://www.gazzetta.gr/teams/olympiakos">Ολυμπιακό. id="head-3"> Μία id="head-3"> ομάδα id="head-3"> με id="head-3"> δεδομένη id="head-3"> μεσοεπιθετική id="head-3"> ποιότητα id="head-3"> που id="head-3"> εάν id="head-3"> σε id="head-3"> βρει id="head-3"> ευάλωτο id="head-3"> και id="head-3"> να id="head-3"> κάνεις id="head-3"> λάθη id="head-3"> τότε id="head-3"> θα id="head-3"> σε... id="head-3"> λαβώσει id="head-3"> για id="head-3"> τα id="head-3"> καλά. id="head-3"> Το id="head-3"> τελικό id="head-3"> 1-3 id="head-3"> της id="head-3"> Πέμπτης id="head-3"> είναι id="head-3"> σκληρό id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> Ολυμπιακό id="head-3"> που id="head-3"> επηρεάστηκε id="head-3"> και id="head-3"> από id="head-3"> την id="head-3"> απουσία id="head-3"> του id="head-3"> Μπα id="head-3"> στο id="head-3"> κέντρο id="head-3"> της id="head-3"> άμυνας id="head-3"> (και id="head-3"> φυσικά id="head-3"> γενικότερα id="head-3"> από id="head-3"> τις id="head-3"> απουσίες id="head-3"> το id="head-3"> τελευταίο id="head-3"> διάστημα id="head-3"> όπως id="head-3"> με id="head-3"> Σεμέδο id="head-3"> και id="head-3"> Βρουσάι) id="head-3"> και id="head-3"> από id="head-3"> το id="head-3"> γεγονός id="head-3"> ότι id="head-3"> ο id="head-3"> Εμβιλά id="head-3"> γύρισε id="head-3"> στόπερ id="head-3"> αλλά id="head-3"> και id="head-3"> από id="head-3"> μία id="head-3"> κακή id="head-3"> βραδιά id="head-3"> του id="head-3"> Σα, id="head-3"> που id="head-3"> φέρει id="head-3"> ευθύνη id="head-3"> για id="head-3"> τα id="head-3"> 2 id="head-3"> από id="head-3"> τα id="head-3"> 3 id="head-3"> τέρματα id="head-3"> των id="head-3"> Πειραιωτών id="head-3"> και id="head-3"> που id="head-3"> γενικότερα id="head-3"> το id="head-3"> τελευταίο id="head-3"> διάστημα id="head-3"> δεν id="head-3"> είναι id="head-3"> καλά id="head-3"> και id="head-3"> δεν... id="head-3"> πατάει id="head-3"> καλά.
id="head-3">
Το id="head-3"> αρχικό id="head-3"> πλάνο id="head-3"> του id="head-3"> Ολυμπιακού id="head-3"> με id="head-3"> Βαλμπουενά id="head-3"> και id="head-3"> Μασούρα id="head-3"> κάτι id="head-3"> σαν id="head-3"> κεντρικό id="head-3"> χαφ id="head-3"> και id="head-3"> πειραματικό id="head-3"> ήταν id="head-3"> και id="head-3"> δεν id="head-3"> βγήκε. id="head-3"> Φάνηκε id="head-3"> - id="head-3"> όπως id="head-3"> παραδέχθηκε id="head-3"> και id="head-3"> ο id="head-3"> Πέδρο id="head-3"> Μαρτίνς id="head-3"> - id="head-3"> ότι id="head-3"> η id="head-3"> απώλεια id="head-3"> του id="head-3"> Μπα id="head-3"> από id="head-3"> το id="head-3"> κέντρο id="head-3"> της id="head-3"> άμυνας id="head-3"> και id="head-3"> του id="head-3"> Εμβιλά id="head-3"> από id="head-3"> τον id="head-3"> άξονα id="head-3"> αποσυντόνισε id="head-3"> και id="head-3"> έκανε id="head-3"> αμήχανο id="head-3"> αγωνιστικά id="head-3"> τον id="head-3"> Ολυμπιακό. id="head-3"> Ο id="head-3"> Βαλμπουενά id="head-3"> δεν... id="head-3"> τράβηξε id="head-3"> ξεκινώντας id="head-3"> ως id="head-3"> βασική id="head-3"> επιλογή id="head-3"> και id="head-3"> ήταν id="head-3"> σε id="head-3"> κακή id="head-3"> μέρα id="head-3"> και id="head-3"> είχε id="head-3"> συμμετοχή id="head-3"> μαζί id="head-3"> με id="head-3"> Ρέαμπτσιουκ id="head-3"> και id="head-3"> Σα id="head-3"> στη id="head-3"> φάση id="head-3"> του id="head-3"> 0-1 id="head-3"> από id="head-3"> τον id="head-3"> Όντεγκααρντ.
id="head-3">
Και id="head-3"> ενώ id="head-3"> ο id="head-3"> Μαρτίνς id="head-3"> με id="head-3"> τις id="head-3"> αλλαγές id="head-3"> του id="head-3"> στην id="head-3"> ανάπαυλα id="head-3"> (έβγαλε id="head-3"> τους id="head-3"> λιγότερο id="head-3"> καλούς id="head-3"> εκείνη id="head-3"> τη id="head-3"> στιγμή id="head-3"> παίκτες, id="head-3"> τον id="head-3"> Ρέαμπτσιουκ id="head-3"> και id="head-3"> τον id="head-3"> Βαλμπουενά) id="head-3"> με id="head-3"> τους id="head-3"> παίκτες id="head-3"> του id="head-3"> πήγαν id="head-3"> να id="head-3"> βγάλουν id="head-3"> αντίδραση id="head-3"> με id="head-3"> το id="head-3"> 1-1 id="head-3"> το id="head-3"> ματς... id="head-3"> στράβωσε id="head-3"> ξανά id="head-3"> για id="head-3"> να id="head-3"> φτάσουμε id="head-3"> στο id="head-3"> τελικό id="head-3"> 1-3.
id="head-3">
Στα id="head-3"> δικά id="head-3"> μου id="head-3"> μάτια id="head-3"> το id="head-3"> παιχνίδι id="head-3"> περισσότερο id="head-3"> έχει id="head-3"> χαθεί id="head-3"> από id="head-3"> την id="head-3"> επιθετική id="head-3"> επιπολαιότητα id="head-3"> του id="head-3"> Ολυμπιακού id="head-3"> και id="head-3"> τις id="head-3"> λανθασμένες id="head-3"> / id="head-3"> κάκιστες id="head-3"> αντιδράσεις id="head-3"> του id="head-3"> Σα id="head-3"> στα id="head-3"> 2 id="head-3"> από id="head-3"> τα id="head-3"> 3 id="head-3"> γκολ. id="head-3"> Περισσότερο id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> πρώτο id="head-3"> και id="head-3"> το id="head-3"> πόσο id="head-3"> λάθος id="head-3"> λειτουργεί id="head-3"> στο id="head-3"> σουτ id="head-3"> του id="head-3"> Όντεγκααρντ.
id="head-3">
Και id="head-3"> εξηγούμαι id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> επιθετικό id="head-3"> σκέλος. id="head-3"> Στο id="head-3"> 21' id="head-3"> ενώ id="head-3"> το id="head-3"> παιχνίδι id="head-3"> είναι id="head-3"> στο id="head-3"> 0-0 id="head-3"> ο id="head-3"> Μπρούμα id="head-3"> βγαίνει id="head-3"> απέναντι id="head-3"> στον id="head-3"> Λένο id="head-3"> και id="head-3"> κάνει id="head-3"> μία id="head-3"> τελική id="head-3"> που id="head-3"> είναι id="head-3"> εύκολη... id="head-3"> λεία id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> Γερμανό id="head-3"> γκολκίπερ. id="head-3"> Και id="head-3"> στο id="head-3"> 39' id="head-3"> μετά id="head-3"> το id="head-3"> 0-1 id="head-3"> του id="head-3"> Όντεγκααρντ id="head-3"> η id="head-3"> Άρσεναλ id="head-3"> λέει id="head-3"> ξανά id="head-3"> στον id="head-3"> Ολυμπιακό id="head-3"> «έλα id="head-3"> βάλε id="head-3"> μου id="head-3"> γκολ» id="head-3"> και id="head-3"> ο id="head-3"> Ολυμπιακός id="head-3"> δεν id="head-3"> το id="head-3"> κάνει. id="head-3"> Αναφερόμαστε id="head-3"> φυσικά id="head-3"> στην id="head-3"> απίστευτη id="head-3"> φάση id="head-3"> του id="head-3"> Μασούρα id="head-3"> που id="head-3"> κλέβει id="head-3"> τη id="head-3"> μπάλα id="head-3"> και id="head-3"> σε id="head-3"> κενή id="head-3"> εστία id="head-3"> δεν id="head-3"> πασάρει id="head-3"> στον id="head-3"> Ελ id="head-3"> Αραμπί id="head-3"> για id="head-3"> να id="head-3"> σκοράρει. id="head-3"> Όταν id="head-3"> σε id="head-3"> μία id="head-3"> τέτοια id="head-3"> φάση id="head-3"> δεν id="head-3"> κάνεις id="head-3"> το id="head-3"> 1-1 id="head-3"> δεν id="head-3"> υπάρχουν id="head-3"> άλλα id="head-3"> λόγια id="head-3"> ή id="head-3"> σχόλια...
id="head-3">
Για id="head-3"> την id="head-3"> ιστορία id="head-3"> πάντως id="head-3"> ο id="head-3"> Μασούρας id="head-3"> εκείνη id="head-3"> τη id="head-3"> στιγμή id="head-3"> δείχνει id="head-3"> σαν id="head-3"> να id="head-3"> του id="head-3"> λείπει id="head-3"> το id="head-3"> καθαρό id="head-3"> μυαλό id="head-3"> από id="head-3"> την id="head-3"> υπερπροσπάθεια id="head-3"> ενώ id="head-3"> μετά id="head-3"> τα id="head-3"> βάζει id="head-3"> με id="head-3"> τον id="head-3"> εαυτό id="head-3"> του id="head-3"> μονολογώντας id="head-3"> το id="head-3"> τι id="head-3"> έκανε id="head-3"> και id="head-3"> ότι id="head-3"> έστειλε id="head-3"> τη id="head-3"> μπάλα id="head-3"> στον id="head-3"> Θεό... id="head-3"> (εννοώντας id="head-3"> ότι id="head-3"> το id="head-3"> σουτ id="head-3"> του id="head-3"> πήγε id="head-3"> τόσο id="head-3"> έξω).
id="head-3"> data-height="330" id="head-3"> data-integration-id="yddsw24mjj022ya7" id="head-3"> data-playlist-id="v-c9utbays5zgh-st" id="head-3"> data-width="588">
id="head-3">
Και id="head-3"> πάμε id="head-3"> στο id="head-3"> β' id="head-3"> μέρος id="head-3"> τώρα. id="head-3"> Μετά id="head-3"> την id="head-3"> ισοφάρισή id="head-3"> του id="head-3"> ο id="head-3"> Ολυμπιακός id="head-3"> βγάζει id="head-3"> ξανά id="head-3"> φάση id="head-3"> για id="head-3"> γκολ. id="head-3"> Είναι id="head-3"> το id="head-3"> 67' id="head-3"> με id="head-3"> τον id="head-3"> Ελ id="head-3"> Αραμπί id="head-3"> που id="head-3"> εν id="head-3"> τέλει id="head-3"> η id="head-3"> μπάλα id="head-3"> έφυγε id="head-3"> κόρνερ. id="head-3"> Εδώ id="head-3"> μπορείτε id="head-3"> να id="head-3"> πείτε: id="head-3"> αρκούν id="head-3"> τρεις id="head-3"> ή id="head-3"> τέσσερις id="head-3"> φάσεις id="head-3"> σε id="head-3"> ένα id="head-3"> παιχνίδι; id="head-3"> Σε id="head-3"> τέτοιες id="head-3"> περιπτώσεις id="head-3"> μπορεί id="head-3"> και id="head-3"> να id="head-3"> αρκούν. id="head-3"> Το id="head-3"> ένα id="head-3"> παραπάνω id="head-3"> γκολ id="head-3"> ίσως id="head-3"> να id="head-3"> την id="head-3"> έκανε id="head-3"> τη id="head-3"> διαφορά. id="head-3"> Ακόμα id="head-3"> και id="head-3"> η id="head-3"> φάση id="head-3"> που id="head-3"> πήγε id="head-3"> να id="head-3"> βγάλει id="head-3"> ο id="head-3"> Ραντζέλοβιτς id="head-3"> θα id="head-3"> μπορούσε id="head-3"> να id="head-3"> είχε id="head-3"> άλλη id="head-3"> κατάληξη id="head-3"> με id="head-3"> μία id="head-3"> σωστή id="head-3"> επιλογή. id="head-3"> Μία id="head-3"> ακόμα id="head-3"> αγωνιστική id="head-3"> παρατήρηση id="head-3"> έχει id="head-3"> να id="head-3"> κάνει id="head-3"> με id="head-3"> τις id="head-3"> φάσεις id="head-3"> των id="head-3"> γκολ id="head-3"> της id="head-3"> Άρσεναλ. id="head-3"> Η id="head-3"> μία id="head-3"> είναι id="head-3"> από id="head-3"> στατική id="head-3"> φάση id="head-3"> αλλά id="head-3"> υπάρχει id="head-3"> το id="head-3"> φάουλ id="head-3"> του id="head-3"> Γκάμπριελ id="head-3"> στον id="head-3"> Εμβιλά, id="head-3"> που id="head-3"> δεν id="head-3"> δίνεται. id="head-3"> Οι id="head-3"> άλλες id="head-3"> δύο id="head-3"> φάσεις id="head-3"> βγαίνουν id="head-3"> από id="head-3"> τον id="head-3"> άξονα. id="head-3"> Ναι id="head-3"> από id="head-3"> εκεί id="head-3"> που id="head-3"> έλλειπε id="head-3"> ο id="head-3"> Εμβιλά id="head-3"> καθώς id="head-3"> χρησιμοποιήθηκε id="head-3"> ως id="head-3"> στόπερ id="head-3"> σε id="head-3"> αυτόν id="head-3"> τον id="head-3"> αγώνα. id="head-3"> Και id="head-3"> είναι id="head-3"> κρίμα id="head-3"> και id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> Γάλλο id="head-3"> και id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> Σωκράτη id="head-3"> που id="head-3"> έκαναν id="head-3"> τόση id="head-3"> προσπάθεια id="head-3"> (ο id="head-3"> Σωκράτης id="head-3"> Παπασταθόπουλος id="head-3"> έκανε id="head-3"> τρομερή id="head-3"> προσπάθεια id="head-3"> και id="head-3"> είχε id="head-3"> θετικότατο id="head-3"> πρόσημο) id="head-3"> να id="head-3"> έχουν id="head-3"> δεχθεί id="head-3"> τρία id="head-3"> γκολ id="head-3"> μετά id="head-3"> από id="head-3"> τέτοια id="head-3"> εικόνα id="head-3"> στο id="head-3"> γήπεδο id="head-3"> ως id="head-3"> κεντρικοί id="head-3"> αμυντικοί.
id="head-3">

id="head-3"> id="head-0">Ο id="head-3"> Ελ id="head-3"> Αραμπί id="head-3"> είναι id="head-3"> μες id="head-3"> στους id="head-3"> κορυφαίους id="head-3"> στράικερ id="head-3"> στην id="head-3"> ιστορία id="head-3"> του id="head-3"> Ολυμπιακού

Για id="head-3"> τον id="head-3"> Γιουσέφ id="head-3"> Ελ id="head-3"> Αραμπί id="head-3"> τα id="head-3"> έχουμε id="head-3"> γράψει id="head-3"> τόσες id="head-3"> φορές. id="head-3"> Ο id="head-3"> Γαλλομαροκινός id="head-3"> στράικερ id="head-3"> βρήκε id="head-3"> και id="head-3"> φέτος id="head-3"> γκολ id="head-3"> απέναντι id="head-3"> στην id="head-3"> Άρσεναλ id="head-3"> και id="head-3"> έδειξε id="head-3"> ξανά id="head-3"> το id="head-3"> πόσο id="head-3"> υψηλού id="head-3"> επιπέδου id="head-3"> επιθετικός id="head-3"> είναι. id="head-3"> Αναμφίβολα id="head-3"> μπαίνει id="head-3"> στις id="head-3"> τοπ id="head-3"> μεταγραφές id="head-3"> στην id="head-3"> εποχή id="head-3"> Μαρινάκη id="head-3"> αλλά id="head-3"> και id="head-3"> στη id="head-3"> λίστα id="head-3"> με id="head-3"> τους id="head-3"> κορυφαίους id="head-3"> φορ id="head-3"> ever id="head-3"> στον id="head-3"> σύλλογο. id="head-3"> Έχουμε id="head-3"> να id="head-3"> κάνουμε id="head-3"> με id="head-3"> έναν id="head-3"> στράικερ id="head-3"> με id="head-3"> 21 id="head-3"> γκολ id="head-3"> σε id="head-3"> 34 id="head-3"> ματς id="head-3"> και id="head-3"> 2 id="head-3"> ασίστ id="head-3"> φέτος id="head-3"> και id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> οποίο id="head-3"> έγινε id="head-3"> πολλή id="head-3"> κουβέντα id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> χρονικό id="head-3"> σημείο id="head-3"> της id="head-3"> αλλαγής id="head-3"> του id="head-3"> με id="head-3"> τον id="head-3"> Χασάν.

id="head-3"> data-height="330" id="head-3"> data-integration-id="yddsw24mjj022ya7" id="head-3"> data-playlist-id="v-c9uu3odrnrtt-sf" id="head-3"> data-width="588">

id="head-3">

id="head-3">

id="head-3"> id="head-1">Ο id="head-3"> διαιτητής id="head-3"> Σίμπερτ id="head-3"> καθόρισε id="head-3"> το id="head-3"> αποτέλεσμα id="head-3"> με id="head-3"> το id="head-3"> λάθος id="head-3"> του id="head-3"> στη id="head-3"> φάση id="head-3"> του id="head-3"> 2-1

id="head-3">
Κατά id="head-3"> τα id="head-3"> λοιπά id="head-3"> ήταν id="head-3"> λοιπόν id="head-3"> ένας id="head-3"> Ολυμπιακός id="head-3"> με id="head-3"> επιθετική id="head-3"> επιπολαιότητα id="head-3"> και id="head-3"> τον id="head-3"> Σα id="head-3"> να id="head-3"> φέρει id="head-3"> ευθύνη id="head-3"> και id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> 0-1 id="head-3"> και id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> 1-3 id="head-3"> (κυρίως) id="head-3"> αλλά id="head-3"> ήταν id="head-3"> και id="head-3"> ένας id="head-3"> κάκιστος id="head-3"> διαιτητής, id="head-3"> ο id="head-3"> Γερμανός id="head-3"> Σίμπερτ id="head-3"> που id="head-3"> καθορίζει id="head-3"> αποτέλεσμα. id="head-3"> Και id="head-3"> το id="head-3"> κάνει id="head-3"> με id="head-3"> τρόπο id="head-3"> που id="head-3"> σου id="head-3"> δίνει id="head-3"> το id="head-3"> δικαίωμα id="head-3"> να id="head-3"> πιστέψεις id="head-3"> πως id="head-3"> ήθελε id="head-3"> να id="head-3"> «σφυρίξει» id="head-3"> Άρσεναλ. id="head-3"> Ο id="head-3"> Γκάμπριελ id="head-3"> στη id="head-3"> φάση id="head-3"> του id="head-3"> id="head-3"> 2-1 id="head-3"> κάνει id="head-3"> ξεκάθαρα id="head-3"> φάουλ id="head-3"> και... id="head-3"> γκρεμίζει id="head-3"> τον id="head-3"> Εμβιλά id="head-3"> αλλά id="head-3"> ο id="head-3"> Γερμανός id="head-3"> έχει id="head-3"> άλλη id="head-3"> άποψη id="head-3"> και id="head-3"> κάπου id="head-3"> εκεί id="head-3"> κρίνεται id="head-3"> το id="head-3"> ματς. id="head-3"> Έρχεται id="head-3"> και id="head-3"> το id="head-3"> τρίτο id="head-3"> γκολ id="head-3"> της id="head-3"> Άρσεναλ id="head-3"> απλά id="head-3"> για id="head-3"> να id="head-3"> της id="head-3"> δώσει id="head-3"> θέση... id="head-3"> οδηγού id="head-3"> για id="head-3"> την id="head-3"> υπόθεση id="head-3"> της id="head-3"> πρόκρισης. id="head-3"> Βέβαια id="head-3"> ο id="head-3"> Σίμπερτ id="head-3"> με id="head-3"> τους id="head-3"> βοηθούς id="head-3"> του id="head-3"> (αλήθεια id="head-3"> έχει id="head-3"> ενδιαφέρον id="head-3"> να id="head-3"> μάθουμε id="head-3"> τι id="head-3"> είπε id="head-3"> με id="head-3"> το id="head-3"> VAR id="head-3"> στο id="head-3"> 2-1) id="head-3"> δεν id="head-3"> έκαναν id="head-3"> μόνο id="head-3"> εκεί id="head-3"> λάθος. id="head-3">
id="head-3">
Υπήρχαν id="head-3"> και id="head-3"> υποδείξεις id="head-3"> φάουλ id="head-3"> αλλά id="head-3"> και id="head-3"> φάσεις id="head-3"> με id="head-3"> κάρτες id="head-3"> με id="head-3"> μαρκαρίσματα id="head-3"> όπως id="head-3"> πάνω id="head-3"> στον id="head-3"> Καμαρά id="head-3"> που id="head-3"> δεν id="head-3"> βγήκαν. id="head-3"> Ήταν id="head-3"> γενικά id="head-3"> ένα id="head-3"> σκληρό id="head-3"> ευρωπαϊκό id="head-3"> βράδυ id="head-3"> για id="head-3"> τον id="head-3"> Ολυμπιακό, id="head-3"> που id="head-3"> όπως id="head-3"> κύλησε id="head-3"> το id="head-3"> ματς id="head-3"> θα id="head-3"> έχει id="head-3"> να id="head-3"> λέει id="head-3"> στον id="head-3"> εαυτό id="head-3"> του id="head-3"> ότι id="head-3"> θα id="head-3"> μπορούσε id="head-3"> να id="head-3"> είχε id="head-3"> χτυπήσει id="head-3"> περισσότερο id="head-3"> τα... id="head-3"> τρωτά id="head-3"> σημεία id="head-3"> της id="head-3"> Άρσεναλ. id="head-3"> Όσο id="head-3"> για id="head-3"> τη id="head-3"> ρεβάνς id="head-3"> της id="head-3"> 18ης id="head-3"> Μαρτίου; id="head-3"> Προφανώς id="head-3"> και id="head-3"> με id="head-3"> ένα id="head-3"> τέτοιο id="head-3"> σκορ id="head-3"> και id="head-3"> τέτοιο id="head-3"> αντίπαλο id="head-3"> ελπίδες id="head-3"> ουσιαστικές id="head-3"> δεν id="head-3"> υπάρχουν, id="head-3"> όσο id="head-3"> και id="head-3"> να id="head-3"> λέει id="head-3"> κανείς id="head-3"> στο id="head-3"> ποδόσφαιρο id="head-3"> μην id="head-3"> λες id="head-3"> ποτέ. id="head-3"> Απλά id="head-3"> ο id="head-3"> Ολυμπιακός id="head-3"> θα id="head-3"> πάει id="head-3"> εκεί id="head-3"> για id="head-3"> να id="head-3"> κάνει id="head-3"> ότι id="head-3"> καλύτερο id="head-3"> μπορεί id="head-3"> και id="head-3"> όπου id="head-3"> του id="head-3"> βγει... id="head-3">

id="head-3"> id="head-2">id="head-3"> data-height="330" id="head-3"> data-integration-id="yddsw24mjj022ya7" id="head-3"> data-playlist-id="v-c9uujxx8z0mp-sf" id="head-3"> data-width="588">

id="head-3">

id="head-3">

ΔΙΑΒΑΣΤΕ id="head-3"> ΕΠΙΣΗΣ:

id="head-3"> class="rtecenter"> id="head-3"> href="https://www.gazzetta.gr/athlitismos/article/1573552/my-story-gazzetta-pyrros-dimas-thymamai-akoma-ti-sfaliara-toy-hristoy-sto-sidnei" id="head-3"> target="_blank">Το id="head-3"> 2ο id="head-3"> επεισόδιο id="head-3"> του id="head-3"> MyStory id="head-3"> By id="head-3"> Gazzetta id="head-3"> είναι id="head-3"> στον id="head-3"> αέρα id="head-3"> με id="head-3"> τον id="head-3"> Πύρρο id="head-3"> Δήμα id="head-3"> να id="head-3"> διηγείται id="head-3"> την id="head-3"> εκπληκτική id="head-3"> ιστορία id="head-3"> του id="head-3"> για id="head-3"> το id="head-3"> 3ο id="head-3"> χρυσό id="head-3"> στους id="head-3"> Ολυμπιακούς id="head-3"> Αγώνες

Μάθε πού θα δεις ζωντανά όλους τους αγώνες σήμερα μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

Δημήτρης Τομαράς
Δημήτρης Τομαράς

Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.