ΠΑΟΚ: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση και νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ

ΠΑΟΚ: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση και νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ

Newsroom
ΠΑΟΚ: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση και νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ

bet365

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα νέα μέλη ενώ θα τεθεί προς έγκριση και νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει αρχικά ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου τονίζοντας ότι… «είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσοι δηλαδή πήραν μέρος στην τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] έως την 1η Ιουνίου 2022, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση».

Σε ότι αφορά τα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης, ξεχωρίζει η διαδικασία για την προκήρυξη νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ. Για την ακρίβεια τα θέματα της γ.σ. είναι τα εξής: «1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το ΔΣ και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/07/2020-30/06/2021 καθώς και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2021 – 30/06/2022.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού των 500.000€, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του ΔΣ να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο αυτού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης».

 

BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα