ΕΟΚ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για project manager

Newsroom
ΕΟΚ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για project manager

bet365

Η ΕΟΚ ψάχνει τον υπεύθυνο συντονισμού και διαχείριση έργου της και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενη να στείλει το βιογραφικό του για την κάλυψη της θέσης.

Aναλυτικά

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενο να αποστείλει το βιογραφικό της/του για την κάλυψη της θέσης του υπευθύνου συντονισμού και παρακολούθησης έργου (project manager) για το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΕΟΚ.

_____________________________________________________________________________________

Θέση κάλυψης : Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης έργου

(Project Manager πλήρους απασχόλησης)

Έργο : “Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΟΚ 2021-2029”

Περιγραφή θέσης

Καθήκοντα:

 • Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των παραδοτέων εντός του ορισμένου φυσικού αντικειμένου, του χρονικού προγραμματισμού και του αντίστοιχου προϋπολογισμού έργου.
 • Αναγνώριση και διαχείριση εμπλεκομένων έργου.
 • Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.
 • Χρήση δομημένου συστήματος για τη διαχείριση των αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο του έργου, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου
 • Δημιουργία συστήματος αναφοράς προς τη διοίκηση με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης έργου.
 • Συντονισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων και διαχείριση ομάδας έργου.
 • Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών στην διάρκεια του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών
 • Πιστοποιημένη εξαιρετική γνώση υπολογιστών
 • Πιστοποιημένη εξαιρετική γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
 • Εξαιρετική γνώση χρήσης προγραμμάτων project management

Θα εκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση διευθυντή διαχείρισης έργων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο του project management
 • Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση ή κάτοχος διπλώματος Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α’-Β’-Γ’ Κατηγορίας
 • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων MS Project ή Primavera

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected] με καταληκτική ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου 2021, προσθέτοντας ως θέμα στο email «*Ονοματεπώνυμο* – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης υπευθύνου συντονισμού και παρακολούθησης έργου (project manager) για το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΕΟΚ.

@Photo credits: INTIME
 

Τελευταία Νέα