Θρασύβουλος Ποδόσφαιρο

Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Τι oμάδα είσαι;
Μιχάλης Τσόχος
Μιχάλης Τσόχος