Τι είναι το νεοϊδρυθέν φιλελεύθερο κόμμα «Βολτ»: Οι επικεφαλής και οι ομοιότητες με το «Ποτάμι»

Newsroom
Τι είναι το νεοϊδρυθέν φιλελεύθερο κόμμα «Βολτ»: Οι επικεφαλής και οι ομοιότητες με το «Ποτάμι»
Το Βολτ Ελλάδας θυμίζει σε πολλά το Ποτάμι, καθώς ο αρχικός πυρήνας στελεχών του προέρχεται από εκεί.

Το πρώτο του ιδρυτικό συνέδριο πραγματοποίησε στις 11 και 12 Μαρτίου, στο Alhambra Art Theatre, στο κέντρο της Αθήνας, το νέο κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με την ονομασία «Βολτ».

Πρόκειται για το ελληνικό κόμμα- μέλος του κινήματος Volt Europa, με στόχο μία ευρωπαϊκή, δημοκρατική ομοσπονδία, η οποία θα είναι δίκαιη και ισότιμη για όλους τους πολίτες της.

Στην ιδρυτική του διακήρυξη το Βολτ Ελλάδας αναφέρει ότι έχει χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και πολυσυλλεκτικό, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις. «Μόνο ενωμένοι μπορούν οι λαοί της Ευρώπης να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Για αυτό πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα: τη δημιουργία μιας Ομοσπονδίας με έναν κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό στρατό, με έναν Πρόεδρο εκλεγμένο από τους Ευρωπαίους πολίτες, ένα Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας», αναφέρεται στη διακήρυξη.

Ως προτάσεις άμεσης εφαρμογής, ανέφερε επιγραμματικά:

-Συμβολική μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Εκπαίδευσης. Τα θρησκεύματα να υπαχθούν σε μια γενική γραμματεία του.
-Αύξηση της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων ως προς τη διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική και επιστημονική πλευρά.
-Αποκομματικοποίηση της διοικητικής δομής του Υπουργείου και αξιολόγηση της κεντρικής και των περιφερειακών του υπηρεσιών με στόχο την αξιοκρατία.
-Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προτάσεων μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής για κάθε κομμάτι της εκπαίδευσης.