Εγκρίθηκε προϋπολογισμός 9,5 εκατ. από το Υπ. Αμύνης για ελληνικά drones

Εγκρίθηκε προϋπολογισμός 9,5 εκατ. από το Υπ. Αμύνης για ελληνικά drones
Στην Διαύγεια η απόφαση του Υπ. Αμύνης για το διακρατικό πρόγραμμα των drones με την ονομασία «LΟΤUS».

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας (9-6-2021) με την οποία εγκρίθηκε το διακρατικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με τίτλο "Low Observable Tactical Unmanned Air System-LOTUS" για τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο.

Με την ίδια απόφαση, η σύμβαση για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία με συντονιστή την ελληνική εταιρεία "Intracom DefenseSingle Member S.A.-IDE".

Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε o γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή της σύμβασης του αναπτυξιακού προγράμματος, "Low Observable Tactical Unmanned AirSystem-LOTUS" μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της κοινοπραξίας ευρωπαϊκών οντοτήτων μεσυντονιστή την εγχώρια εταιρεία "Intracom Defense Single Member S.A.-IDE".

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις οντότητες:

 • - Intracom Defence Single Member SA (επικεφαλής) (Ελλάδα),
 • - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Ελλάδα),
 • - ALTUS LSA (Ελλάδα),
 • - Carbon Fiber Technologies(CFT) (Ελλάδα)
 • - Πανεπιστήμιο Πατρών(Ελλάδα),
 • - Signal Generix(Κύπρος),
 • - Cyric (Κύπρος)
 • -GeoImaging (Κύπρος),
 • - Embention (Ισπανία)
 • - RHEA(Ολλανδία) και
 • - Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών Μέσων(ΕΤΗΜ)της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πρόταση "LOTUS" με συνολικό προϋπολογισμό 9.698.195 ευρώ, θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ το ποσό των 8.779.380 ευρώ

. Το υπολειπόμενο ποσό, θα καλυφθεί, από κοινού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ποσοστό 85% και 15%, αντίστοιχα. Η πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε μηνών.