70.000 νεκροί πεζοί και ποδηλάτες στην Ε.Ε. μεταξύ 2010 και 2018

70.000 νεκροί πεζοί και ποδηλάτες στην Ε.Ε. μεταξύ 2010 και 2018

Δυστύχημα με ποδηλάτη σε ευρωπαϊκή χώρα.

Ποδηλάτες και πεζοί αποτελούν τους πιο ευάλωτους χρήστες των ευρωπαϊκών δρόμων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για άτομα τρίτης ηλικίας άνω των 65 ετών.

Οκτώ φορές πιο αργά μειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση το ποσοστό των θανάτων ποδηλατιστών σε σχέση με το ποσοστό των επιβατών οχημάτων από το 2010 έως το 2018. Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και σχεδιάζουν συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να προστατεύσουν αυτή την ευάλωτη ομάδα, όπως και τους πεζούς στους δρόμους της ΕΕ.

Πεζοί και ποδηλάτες είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες των δρόμων.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι θάνατοι επιβατών μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν μεταξύ 2010 και 2018 κατά μέσο όρο 3,1% ετησίως, ωστόσο το αντίστοιχο ποσοστό για τους ποδηλάτες περιορίστηκε μόνον στο 0,4% άρα ο ρυθμός μείωσης είναι οκτώ φορές πιο αργός! Επίσης, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο διάστημα μετρήσαμε στους ευρωπαϊκούς δρόμους 51.300 νεκρούς πεζούς και 19.450 ποδηλάτες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 99% των θανάτων πεζών και το 83% των αντίστοιχων θανατηφόρων περιστατικών με ποδηλάτες οφείλονται σε σύγκρουση με κάποιο μηχανοκίνητο όχημα, αν και οι συγκεκριμένες ομάδες είναι οι λιγότερο επικίνδυνες για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Φιλικότερες πόλεις για πεζούς και ποδηλάτες

Iδιαίτερα ευάλωτες είναι οι κατηγορίες των πεζών και των ποδηλατιστών άνω των 65 ετών, καθώς τα μισά θύματα προέρχονται από τις τάξεις τους, ενώ είναι και λιγότερο εύκολο να ανακάμψουν από τους τραυματισμούς τους. Ωστόσο είναι σημαντικό να διατηρούν την κινητικότητά τους για λόγους υγείας και ευημερίας, οπότε πρέπει να βρεθούν τρόποι προστασίας τους, κάτι που ισχύει βεβαίως και για τα παιδιά.

Τα στοιχεία της ΕΕ για τους νεκρούς ποδηλάτες και πεζούς.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) προτείνει μεταξύ άλλων τον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων με τρόπο, που θα δίνεται προτεραιότητα στο ποδήλατο, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στο περπάτημα. Επίσης στη μείωση του ορίου ταχύτητας στα αστικά κέντρα στα 30 χλμ./ώρα και στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση σε περιοχές, όπου κυκλοφορούν πολλοί πεζοί και ποδηλάτες.

 Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν επίσης την Ε.Ε. να διοχετεύσει κονδύλια σε βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας, όπως είναι οι τροποποιήσεις υποδομής που απαιτούνται για την υποστήριξη ασφαλέστερων δρόμων στις πόλεις και να παρουσιάσουν μια στρατηγική για ενεργή κινητικότητα με ασφάλεια. Το ETSC  επίσης θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, καθώς πολλοί θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί ποδηλατών και πεζών εξακολουθούν να μην καταγράφονται, καθώς και τη θέσπιση Σημαντικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indexes) για την παρακολούθηση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας για αυτές τις ομάδες.