Συσκευή αλκοτέστ: Δεν θα γίνει υποχρεωτική στα νέα αυτοκίνητα

Κώστας Παστρίμας
Συσκευή αλκοτέστ: Δεν θα γίνει υποχρεωτική στα νέα αυτοκίνητα
Όσα ορίζει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστήματα παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Η κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου η ενσωμάτωση στα οχήματα συσκευών ανίχνευσης οινοπνεύματος. Οι συσκευές αυτές θα παρεμποδίζουν την λειτουργία του οχήματος εάν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Σε αντίθεση όμως με όσα αναφέρονται, τα συστήματα παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος δεν θα γίνουν υποχρεωτικά από τον Ιούλιο στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται και θα κυκλοφορούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι αναφέρει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τον κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «τα συστήματα παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος δεν είναι υποχρεωτικά για τα μηχανοκίνητα οχήματα στην ΕΕ αλλά προορίζονται κυρίως για τη δευτερογενή αγορά (aftermarket). Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης των επιδόσεων, της ασφάλειας και της προστασίας του οχήματος από τα συστήματα αυτά μετά την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να επιβάλλεται στους κατασκευαστές οχημάτων να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία στους τεχνικούς που εγκαθιστούν ένα τέτοιο σύστημα σε ένα ορισμένο μοντέλο οχήματος. Με τον τρόπο αυτόν θα διευκολυνθεί σημαντικά και θα καταστεί ασφαλής η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών».

Συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ

Τα συστήματα αλκοτέστ εντός οχήματος συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα και στο κύκλωμα ελέγχου του οχήματος. «Η εγκατάσταση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία ή συντήρηση του οχήματος ούτε να υποβαθμίζει την ασφάλεια και την προστασία του, και θα πρέπει επίσης να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη για ειδικευμένους και εκπαιδευμένους εγκαταστάτες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τους κατασκευαστές οχημάτων να διαθέτουν, στους ιστοτόπους τους, έγγραφο με σαφείς οδηγίες για την εγκατάσταση των συστημάτων παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος (στο εξής: έγγραφο εγκατάστασης), ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να εγκαταστήσουν σωστά ένα τέτοιο σύστημα σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος».

Άρα, οι κατασκευαστές οχημάτων των κατηγοριών Μ (επιβατικά) και Ν (φορτηγά μεταφοράς αγαθών) υποχρεούνται να παρέχουν τη σχετική διευκόλυνση για την εγκατάσταση συστημάτων παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος από τις 6 Ιουλίου 2022 για τους νέους τύπους οχημάτων (που θα λάβουν έγκριση τύπου) και από τις 7 Ιουλίου 2024 για όλα τα νέα οχήματα.

Σε ποια οχήματα θα δούμε συσκευές ανίχνευσης κατανάλωσης οινοπνεύματος

Είναι σαφές ότι τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που θα λάβουν έγκριση τύπου από το προσεχές καλοκαίρι δεν θα φέρουν τη συγκεκριμένη συσκευή, αλλά θα πρέπει να διευκολύνεται η μελλοντική εγκατάστασή τους (aftermarket).

Τα συστήματα παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος ενδέχεται να τοποθετηθούν σε στόλους οχημάτων, τα οποία οδηγούν κυρίως επαγγελματίες. Δηλαδή σε τουριστικά και αστικά/υπεραστικά λεωφορεία, σε φορτηγά (ιδίως διεθνών μεταφορών). Είναι πιθανό το σύστημα αυτό να αποτελέσει μελλοντικά εξοπλισμό και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα (rent a car). Έτσι π.χ. όσοι τα ενοικίασαν δεν θα μπορούν να τα οδηγήσουν εάν έχουν κάνει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!