Η Yokohama εξελίσσει νέες τεχνολογίες για τα ελαστικά δρόμου

Η Yokohama εξελίσσει νέες τεχνολογίες για τα ελαστικά δρόμου
Η Yokohama και η Zenrin ξεκινούν πρακτικές δοκιμές ενός αισθητήρα ελαστικών, προσαρτημένου στην εσωτερική επιφάνεια του, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό σχετικά με τη λειτουργεία τους.

Η Yokohama ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει τις πρακτικές δοκιμές ενός αισθητήρα ελαστικών που είναι προσαρτημένος στην εσωτερική επιφάνεια του ελαστικού. Οι δοκιμές διεξάγονται σε συνεργασία με τη Zenrin χρησιμοποιώντας οχήματα δοκιμής που είναι εξοπλισμένα με ελαστικά που διαθέτουν τον αισθητήρα.

Οι δοκιμές διεξάγονται χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα ελαστικών που αναπτύχθηκε από την Yokohama Rubber, σε συνδυασμό με μια συσκευή στο όχημα που αναπτύχθηκε από την Alps Alpine και συνδέεται με τα οχήματα δοκιμής με τη συνεργασία της Zenrin. Οι πρακτικές δοκιμές θα επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα των αισθητήρων που είναι προσαρτημένοι στην εσωτερική επιφάνεια των ελαστικών και την ικανότητα ενός νέου συστήματος (Tire air Pressure Remote access System = TPRS) να παρακολουθεί από απόσταση την πίεση των ελαστικών, χρησιμοποιώντας τη συσκευή του οχήματος. Επιπλέον, η Yokohama Rubber στοχεύει στην υλοποίηση μιας νέας δραστηριότητας προστιθέμενης αξίας στα ελαστικά, η οποία θα παρέχει πληροφορίες πίεσης ελαστικών και δεδομένα θέσης GPS, μαζί με τις άφθονες πληροφορίες πλοήγησης της Zenrin.

Το TPRS της Yokohama Rubber είναι μια απάντηση στις αλλαγές που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως το CASE και το MaaS. Η τρέχουσα πρακτική δοκιμή του συστήματος στοχεύει στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων του για το προσωπικό συντήρησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση και την αλλαγή ελαστικών. Η δοκιμή θα εξετάσει επίσης τα οφέλη του συστήματος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, όπως την συμβολή του στην ασφαλή λειτουργία του οχήματος και στην βελτίωση της οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου. Χρησιμοποιώντας το TPRS, η Yokohama Rubber στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που συμβάλλει στην ασφάλεια των οδηγών και ενισχύει την λειτουργικότητα του οχήματος, με οικονομικά οφέλη.

Το TPRS επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, της θερμοκρασίας και της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από τη συμβολή στη σημαντική εξοικονόμηση εργασίας κατά τη συντήρηση των ελαστικών, το TPRS θα βοηθήσει στην αποφυγή παρατυπιών στα αποτελέσματα επιθεώρησης, στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών που προκαλούν ατυχήματα, στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου, στη διατήρηση της σωστής πίεσης των ελαστικών κ.α. Τα δεδομένα του συστήματος αποθηκεύονται σε έναν cloud server, σε πραγματικό χρόνο.

Οι πρωτοβουλίες CASE και MaaS που περιλαμβάνονται στο Yokohama Transformation 2023 (YX2023), το μεσοπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης της Yokohama Rubber για τις χρήσεις 2021-2023, περιλαμβάνουν την προώθηση μιας νέας υπηρεσίας διαχειριστικών λύσεων ελαστικών, που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός SensorTire (Internet of Things [IoT ] ελαστικού) με λειτουργικότητα ανίχνευσης και ισχυρότερες, πιο ευέλικτες δυνατότητες υπηρεσιών . Τον Φεβρουάριο του 2021, η Yokohama Rubber ανακοίνωσε το SensorTire Technology Vision, ένα μεσο-μακροπρόθεσμο όραμα τεχνολογικής ανάπτυξης για αισθητήρες ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων.

Στόχος αυτού του νέου οράματος είναι να παρέχει συνεχή υποστήριξη για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις μεταβολές στη ζήτηση κινητικότητας, παρέχοντας δεδομένα που λαμβάνονται από ελαστικά, εξοπλισμένα με. Για την επίτευξη των στόχων αυτού του οράματος, η Yokohama Rubber πραγματοποιεί πρακτικές δοκιμές με συνεργάτες από διάφορες βιομηχανίες.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!