Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Ο Υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε πότε αρχίζουν

Κώστας Μπιτσικώκος
Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Ο Υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε πότε αρχίζουν
Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, τι ισχύει στην άρση αναγκαστικής ακινησίας.

Έναν μήνα πιο αργά σε σχέση με το 2023, θα; ανοίξει φέτος η πλατφόρμα στο mycar για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, η σχετική ρύθμιση θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι από την 1η Μαΐου θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, για όσους έχουν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τα μεγάλα πρόστιμα για όσους πιαστούν να κυκλοφορούν το αυτοκίνητό τους ενώ έχουν δηλώσει ότι είναι σε ακινησία, θα παραμείνουν σε ισχύ.

Παραδείγματα - Πώς υπολογίζονται τα μηνιαία τέλη κυκλοφορίας

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μήνα (π.χ. 20 ημέρες) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας από τις 20 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου, το διάστημα υπολογίζεται ως 4 μήνες. Έτσι για αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 265 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει το ποσό των 88,3 ευρώ (265:12X4).

Για άρση ακινησίας από τις 15 Ιουνίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, το διάστημα υπολογίζεται ως 3 μήνες. Έτσι για αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 400 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ (400:12Χ3).

Πότε καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία του οχήματος

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τι ισχύει στην άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2023, καταβάλλονται κατ` εξαίρεση
αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.»

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!