Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών: Συσκευές ανίχνευσης επικοινωνίας θα εντοπίζουν τους παραβάτες

Κώστας Μπιτσικώκος
Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών: Συσκευές ανίχνευσης επικοινωνίας θα εντοπίζουν τους παραβάτες
Απεστάλη η εγκύκλιος που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, στις αίθουσες διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

Στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης επικοινωνίας των υποψηφίων οδηγών με άτομα εκτός αίθουσας κατά τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων, στοχεύει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, υπέγραψε την εγκύκλιο με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, ο οποίος θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Η εγκύκλιος και απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας, όπου διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις. Με βάση το περιεχόμενό της, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εντός 6 μηνών, του εξής εξοπλισμού:

- «Φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας»,
- «Οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού»,
- «φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών» και
- των «καρτών μνήμης»

Με τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ μεριμνά για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων με σκοπό την ορθή χρήση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας».

«Με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των καμερών και των συσκευών ανίχνευσης επικοινωνίας στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων, διαμορφώνουμε συνθήκες διαφάνειας σε μια διαδικασία που αξιολογεί τις γνώσεις των υποψήφιων οδηγών. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων θα συμβάλει ώστε να εξαλειφθεί το περιθώριο προσφυγής σε αθέμιτες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την εκπαίδευση και στόχος του νέου συστήματος που θεσπίζουμε είναι τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα να είναι καλά προετοιμασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει», δήλωσε σχετικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!