Οθέλλος - ΑΕΛ: Τι υπαγορεύει ο κανονισμός μετά την αναβολή του αγώνα

Newsroom
othellos ael
Ο αγώνας ανάμεσα σε Οθέλλου και ΑΕΛ αναβλήθηκε λόγω μη παρουσίας γιατρού στο γήπεδο. Διαβάστε τι προβλέπει ο κανονισμός αναφορικά με τέτοιες περιπτώσεις.

Στα δικαστήρια θα κριθεί η τύχη του αγώνα ανάμεσα σε Οθέλλο και ΑΕΛ, μετά από την αναβολή του αγώνα λόγω μη παρουσίας γιατρού στο γήπεδο στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα (μέχρι είκοσι λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης). Πάντως, λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Οθέλλου Αντώνης Χειλιμίντρης, παραδέχθηκε την ευθύνη της ομάδας του για τη μη έναρξη του αγώνα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό:

«Αγώνας που δεν διεξάγεται όχι όμως από υπαιτιότητα οποιασδήποτε των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων ή αγώνας του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώνεται και για τις δύο ομάδες μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής χωρίς όμως υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Σε τέτοια περίπτωση το Φύλλο Αγώνα που έχει τυχόν συνταχθεί θα θεωρείται ότι ισχύει μόνο για τα άτομα (ποδοσφαιριστές, παράγοντες ομάδας, προπονητές κλπ.) που καταγγέλλονται και για τυχόν επεισόδια ή άλλες παρατηρήσεις του διαιτητή.

Αγώνας που αναβάλλεται ή δεν διεξάγεται ή διακόπτεται από οποιαδήποτε αιτία, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, ή αγώνας που κρίνεται ότι θα πρέπει να επαναληφθεί, θα διεξάγεται ή επαναλαμβάνεται στο ίδιο Στάδιο ως ακολούθως:

15.2 Σε περίπτωση που ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί σε καθημερινή ημέρα, εκτός των πιο πάνω περιπτώσεων, θα διεξάγεται την αμέσως επομένη Τετάρτη εκτός αν υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες του Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου ή Ευρωπαϊκοί αγώνες όπου μια εκ των δύο ομάδων λαμβάνει μέρος ή αν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας της Εθνικής Ανδρών, ή αν εμπίπτει σε Διεθνείς ημερομηνίες της FIFA.

15.3 Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί ως ορίζεται πιο πάνω, θα διεξάγεται την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη.

Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 πιο πάνω, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο ενδιαφερόμενα Σωματεία ημέρα.»

Αγώνας που διακόπτεται µε υπαιτιότητα της μιας ομάδας

Ο αγώνας θα κατακυρώνεται με τέρματα 3–0 εναντίον της ομάδας που ευθύνεται (εκτός αν το αποτέλεσμα τούτο την ευνοεί οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά την στιγμή της διακοπής) σε περίπτωση που,

6.1. Ο αγώνας διακόπτεται ή δεν διεξάγεται λόγω έλλειψης της επιβαλλόμενης πειθαρχίας και τάξης στο στάδιο ή λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών ή άλλου ή άλλων ατόμων ή ομάδων ατόμων κατά την απόλυτη κρίση του διαιτητή.

Αγώνας που δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων

Αγώνας που δεν διεξάγεται ή διακόπτεται με υπαιτιότητα και των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων θα βαθμολογείται με τέρματα μηδέν και βαθμούς μηδέν και για τις δύο ομάδες. Η Δικαστική Επιτροπή θα επιβάλλει περαιτέρω ποινές και στις δύο ομάδες ανάλογα με τα γεγονότα και την ευθύνη που οδήγησαν στην διακοπή ή την μη έναρξη του αγώνα.

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA Τελευταία Νέα