Τι αλλάζει στη μεταφορά επιβατών με I.X., ταξί, βαν και διπλοκάμπινα

Gazzetta team
Τι αλλάζει στη μεταφορά επιβατών με I.X., ταξί, βαν και διπλοκάμπινα
Αυξάνεται πλέον από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, ο αριθμός των επιβατών που θα επιτρέπεται να μετακινούνται με επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ταξί, βαν και διπλοκάμπινα μοντέλα μικτής χρήσης.

Αλλάζουν οι οδηγίες μεταφοράς επιβατών με Ι.Χ., ταξί, διπλοκάμπινα και βαν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 25 Ιανουαρίου 2021 και έως τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 στις 6 το πρωί. Συγκεκριμένα αυξάνεται ο αριθμός των επιβαινόντων σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (Ταξί, ειδικής μίσθωσης, Ε.Δ.Χ.) ως εξής:

Μέχρι δύο (2) επιβάτες πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α' 222). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Χαλάρωση των μέτρων προβλέπεται για το ίδιο διάστημα και για τα διπλοκάμπινα οχήματα και τα βαν, όπου θα ισχύουν τα εξής:

Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ' αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 1548). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!