Επιστροφή πινακίδων για το Πάσχα: Ποιες παραβάσεις εξαιρούνται

Newsroom
Επιστροφή πινακίδων για το Πάσχα: Ποιες παραβάσεις εξαιρούνται
Από την Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου, επιστρέφονται οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης-κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επιστρέφονται από την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Για ποιες παραβάσεις επιστρέφονται πινακίδες και άδειες

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Κυριακή 9 Απριλίου 2023, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση & στάθμευση) και
της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ. (πινακίδα Ρ40 απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4530/2018.

Ποιες παραβάσεις εξαιρούνται του μέτρου

Εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία.

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι, η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής.

Υπενθυμίζεται ότι και διάφοροι Δήμοι της χώρας έχουν ανακοινώσει ότι επιστρέφονται οι πινακίδες ενόψει των διακοπών του Πάσχα.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!