Κλιματικός νόμος: Μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030, ταξί σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη από το 2026

Κλιματικός νόμος: Μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030, ταξί σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη από το 2026
Τι προβλέπει και για τα εταιρικά αυτοκίνητα ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σειρά από πολιτικές και μέτρα για την μετάβαση της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα περιλαμβάνει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα για τον τομέα των μεταφορών, προβλέπει την προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων, δηλαδή των αμιγώς ηλεκτρικών.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (βαν) που θα πωλούνται στη χώρα μας από το 2030 θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά. Στον κλιματικό νόμο ως ημερομηνία αναφέρεται η 1η Ιανουαρίου 2030, εκτός και προβλεφθεί διαφορετική ημερομηνία από το ενωσιακό δίκαιο. Δεν αποκλείεται δηλαδή η χώρα μας να υιοθετήσει το έτος 2035, όπως προβλέπει το πακέτο "Fit for 55".

Όσον αφορά τα ταξί, από τις αρχές του 2026 όλα τα νέα ταξί που θα κυκλοφορούν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Ταξί – οχήματα εκμίσθωσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού των ως άνω περιοχών.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 34, κατόπιν εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων.

Εταιρικά αυτοκίνητα

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων, έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα, ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ). Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται με πώληση και χρηματοδοτική μίσθωση.

Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Η υποχρέωση υφίσταται για κάθε εταιρεία που έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόμενα έτη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του οχήματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυτό δεν έχει παραληφθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.

Επιβατικά αυτοκίνητα

Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Δίκτυο φόρτισης

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!