Αύξηση Μ.Κ. στον ΟΦΗ

Αύξηση Μ.Κ. στον ΟΦΗ

Αύξηση Μ.Κ. στον ΟΦΗ

Η διοίκηση Μπούση αναμένεται να «τονώσει» με ρευστό το ταμείο της κρητικής ομάδας

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση, όμως η διοίκηση Μπούση φαίνεται αποφασισμένη να στηρίξει την επένδυσή της και για τις 5 Απριλίου προκηρύχθηκε έκτακτη γενική συνέλευση με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .
 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 139787860000)
 
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του γηπέδου ΟΦΗ Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Καντάνου, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:
 
1) Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας
 
2) Διάφορες ανακοινώσεις
 
Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: Την 17η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
 
Ηράκλειο, 14/03/2019
 
Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μπούσης

Best of internet