Σε live streaming η Γ.Σ της ΕΠΟ!

Σε live streaming η Γ.Σ της ΕΠΟ!

Μια από τις πιο κρίσιμες Γ.Σ στην ιστορία της ΕΠΟ θα είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής και για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία ενημέρωσε πως θα καλυφθεί ζωντανά και μέσω live εικόνας! 

Σε live streaming η Γ.Σ της ΕΠΟ!

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10 το πρωί και όσοι το επιθυμουν μπορούν να την παρακολουθήσουν live μέσω της ιστοσελίδας της www.epo.gr.

Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. ∆ήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Μελών της Ε.Π.Ο. και έλεγχος απαρτίας.

3. Οµιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

4. Έγκριση της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ε.Π.Ο. της 24.6.2016

5. Ορισµός τριών (3) µελών της για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Ορισµός τριών (3) ψηφολεκτών.

7. Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Αυγούστου 2015

8. Έκθεση και έγκριση πεπραγµένων Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. της περιόδου από 1.6.2015 έως και 31.5.2016.

9. Παρουσίαση του ενοποιηµένου και αναθεωρηµένου Ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

10. Έγκριση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

11. Έγκριση προϋπολογισµού της περιόδου από 1.1.2017 έως και 31.12.2017.

12. Ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισµού που διέπει την εφαρµογή του Καταστατικού και τις πάγιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης.

13. Ορισµός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2016. 14. Αναγνώριση νέων Μελών της Ε.Π.Ο

Best of internet