Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Σε δύο μήνες η καταβολή της επιδότησης

Κώστας Μπιτσικώκος
Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Σε δύο μήνες η καταβολή της επιδότησης
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι οι καθυστερήσεις του πρώτου κύκλου δεν θα επαναληφθούν.

Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Η διάρκεια του προγράμματος είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ οι δαπάνες του προγράμματος είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν γίνει από την 1η Δεκεμβρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει αγοράσει ή παραγγείλει ηλεκτρικό όχημα από αυτή την ημερομηνία και μετά έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Το μεγάλο στοίχημα που έχουν βάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να μην υπάρξουν και πάλι οι μεγάλες καθυστερήσεις του πρώτου κύκλου, όσον αφορά την καταβολή του ποσού της επιδότησης. Το χρονικό διάστημα ξεπερνούσε τους 8-10 μήνες, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που τα χρήματα κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό μετά από 1,5 έτος.

Πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφεραν στο gMotion by gazzetta ότι αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις θα ανήκουν σύντομα στο παρελθόν. Καθώς πλέον ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για την έγκριση του φακέλου αίτησης, στόχος είναι μέσα σε ένα δίμηνο να καταβάλλεται το ποσό της επιδότησης. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφορά ολοκληρωμένους φακέλους που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν θα υπάρχουν άλλα εμπόδια για την έγκρισή του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

Τα κίνητρα και οι επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων αυτοκινήτων, δικύκλων, και τρικύκλων στο νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» κυμαίνονται ανά κατηγορία από 30% έως 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 8.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ποσά επιδότησης για φυσικά πρόσωπα

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία αίτηση για ένα μόνο όχημα.

Επιδοτείται:

Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ποσοστό 30% και έως 8.000€ επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας).

Αγορά ελαφρών δικύκλων και τρικύκλων , τα γνωστά μηχανάκια δυο ή τριών τροχών, με ποσοστό 30% και έως τα 1300€ επί της καθαρής αξίας.

Αγορά τρικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων ή και προσώπων και τετράτροχων οχημάτων (μικροαυτοκινήτων) με ποσοστό 40% και έως 3.000€.

Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με ποσοστό 40% και έως 800 €.

Αγορά έξυπνου οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η οποία επιδοτείται με 500€. Για τον φορτιστή, δεν μπορεί να υποβληθεί ως μεμονωμένη αίτηση και η δυνατότητα παρέχεται σε όσους επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Άτομα με Αναπηρία: παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000€ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 500€ για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου, τρικύκλου, ποδηλάτου.

Νέοι έως 29 ετών :παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000 € για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή μικροαυτοκινήτου.

Γονείς τριών (3) τουλάχιστον εξαρτώμενων τέκνων : παρέχεται επιπλέον επιδότηση 500 € για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και ποδηλάτων.

Για την αγορά αυτοκινήτου, παρέχεται επιδότηση 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, από το 3ο και άνω, με ανώτατο ποσό τις 4.000 € . Δηλ, για τα πρώτα 3 παιδιά θα λάβει 1000€, για το 4ο άλλα 1000€, για το 5ο άλλα 1000, για το 6ο άλλα 1000€ (έως τα 4000€).

Η απόσυρση παλαιού οχήματος είναι προαιρετική και επιδοτείται με επιπλέον 1.000 € όταν αποσύρεται αυτοκίνητο , ή με 400 € όταν αποσύρεται δίκυκλο ή τρίκυκλο. Δεν επιδοτείται η απόσυρση ποδηλάτου.

Ποσά επιδότησης για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οχημάτων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, μέχρι να συμπληρώσει το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού σώρευσης, γνωστού ως de minimis, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν όλα τα νομικά πρόσωπα.

Και μπορεί μία επιχείρηση να κάνει και 2η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη αίτηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει δηλαδή καταβληθεί και το συνολικό τίμημα της επιδότησης.

Επιδοτείται:

Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιβατικού ή και επαγγελματικού ελαφρού αυτοκινήτου μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (βαν) ,

(α) με ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας) και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 € για έως είκοσι (20) αυτοκίνητα (β) με ποσοστό 20% επί της ΛΤΠΦ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 6.000 € από το εικοστό πρώτο (21ο) αυτοκίνητο και άνω.

Για τα υπόλοιπα ισχύει ό,τι και για τα φυσικά πρόσωπα.

Και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν φυσικά την έξτρα επιδότηση των 1.000€ για κάθε απόσυρση.

Ειδικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα σε νησιά, παρέχονται επιπλέον κίνητρα. Μια επιχείρηση λοιπόν, εκτός από τις έως 8.000€ που θα λάβει για ένα αυτοκίνητο θα επιδοτηθεί επιπλέον με 4.000€ για κάθε όχημα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ του προγράμματος, και τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα kinoumeilektrika2.gov.gr.
Το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση, θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα και θα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει.

Θα συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης, θα επιλέγει τον τύπο και την κατηγορία οχήματος σύμφωνα με την προσφορά που θα επισυνάπτει στην αίτηση, θα αναρτά τα δικαιολογητικά και θα υποβάλλει την αίτηση.

Δεν υπάρχουν κριτήρια για την κατάταξη των αιτήσεων, μοναδικό κριτήριο είναι η χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων βάσει του οποίου θα αξιολογούνται και οι αιτήσεις. Μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, ο δικαιούχος θα λαμβάνει μήνυμα για την πορεία της αίτησης του.

Για τις λεπτομέρειες της υποβολής έχουν αναρτηθεί σχετικές αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, όπως επίσης και μια σειρά ερωτήσεων-απαντήσεων προς διευκόλυνση των πολιτών. Επιπλέον έχει αναρτηθεί τεχνικό εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για την διευκόλυνση των πολιτών θα λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλεφωνικό κέντρο από τις 9:30 έως τις 17:30 στο 210 3003723 ενώ παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτημάτων μέσω του email: [email protected]

Το Helpdesk θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων καθ’ όλη την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!