Σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και 550 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα!

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΤΟ 2014

Σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και 550 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα!

Σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και 550 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα!

Πως αποτυπώνεται η ζημιά ενός Grexit σε οικονομικά μεγέθη στο... οικοσύστημα του ποδοσφαίρου; Αρκεί να δει κανείς έρευνα του 2014 για τις θέσεις εργασίας από Λίγκα και τα έσοδα στο κράτος.

H Super League σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την "Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ" τον Φεβρουάριο του 2014 είχαν παρουσιάσει μία μελέτη όπου:
 
1) Παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για την εξέλιξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην χώρα μας.
2) Αναλύονται επιχειρηματικά μοντέλα και καλές πρακτικές από συλλόγους του εξωτερικού.
3) Εκτιμάται η συνολική συνεισφορά της Super League στην ελληνική οικονομία.
4) Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις στην κατεύθυνση εξασφάλισης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
 
Όπως προέκυπτε από εκείνη την έρευνα παρέμεινε άκρως σημαντική η συνολική επίδραση της Super League στην εθνική οικονομία. Και όλα αυτά παρά την επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Η ίδια έρευνα παρουσιάζει την ανάλυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού και άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και αναδεικνύει διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις, οι οποίες εφόσον αντιμετωπιστούν, θα βελτιώσουν την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος.
 
Στην μελέτη εκτιμήθηκε και η συνολική επίδραση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (Super League) στην εθνική οικονομία. Η εκτίμηση της επίδρασης λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν στην οικονομία από την τελική ζήτηση για το ποδοσφαιρικό θέαμα της Super League («πυρήνας») και για προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό, όπως τυχερά παιχνίδια, τηλεοπτικές μεταδόσεις, αθλητική ενημέρωση, διαφήμιση, εστίαση και ένδυση («οικοσύστημα»).
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, ο «πυρήνας» δραστηριοτήτων της Super League (εισιτήρια και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις), δημιουργεί πάνω από €180 εκατ. σε όρους ΑΕΠ, ενώ σημαντικά υψηλότερη είναι η επίδραση στο ΑΕΠ (€2,1 δισεκ.) από την δραστηριότητα στο «οικοσύστημα» των ΠΑΕ. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάται σε περισσότερες από 40 χιλ. θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη Super League προσφέρουν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά σχεδόν €550 εκατ. έσοδα στο κράτος από φόρους και εργοδοτικές εισφορές.
 
Η εξέταση της διάρθρωσης των εσόδων των ΠΑΕ της Super League αναδεικνύει το γεγονός ότι η κατανομή των εσόδων των μεγαλύτερων ΠΑΕ, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αρκετά πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η τυπική ΠΑΕ ωστόσο έχει υψηλή εξάρτηση από τα έσοδα που προέρχονται από τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η συμμετοχή των εμπορικών εσόδων είναι περιορισμένη. Αν και ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εισπράξεων από εισιτήρια αποδίδεται σε τρίτους φορείς, η πώληση εισιτηρίων (περίπου 20% των συνολικών εσόδων) αποτελεί αρκετά σημαντική πηγή εσόδων για τις ΠΑΕ.
 
Ο αριθμός των εισιτηρίων μετά από την άνοδο που παρουσίασε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 υποχώρησε την αγωνιστική περίοδο 2012/13 κατά 38% σε σχέση με τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε την περίοδο 2008/2009, παραμένοντας όμως υψηλότερος από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Περισσότερο από το 50% των εισιτηρίων στη Super League το 2012/13 συγκεντρώθηκε από τρεις ομάδες, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται μόνο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
 
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, οι ΠΑΕ - μέλη της Super League, εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αμοιβών και εξόδων προσωπικού ως προς τα συνολικά έσοδα (93% το 2011), με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη να διαμορφώνεται σε 65% το 2011 και να περιορίζεται σε 61% το 2012. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στροφή των ΠΑΕ στους Έλληνες ή γηγενείς ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομών.
 
Παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, οι προοπτικές της Super League στην χώρα μας είναι θετικές.
 
Σε αυτό θα συμβάλλουν τα ακόλουθα:
 
1) Η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων στα οποία θα τίθενται ξεκάθαροι στόχοι και στρατηγικές για κάθε ΠΑΕ, δίνοντας κατ’ αρχήν έμφαση στην αποτελεσματική οργανωτική δομή και στις αντίστοιχες διαδικασίες.
 
2) Η ανάπτυξη τμημάτων υποδομών και η ορθολογική οικονομική διαχείριση, με σκοπό τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΠΑΕ και η οικονομική τους βιωσιμότητα.
 
3) Σε επόμενο στάδιο, το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να προβλέπει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (συστήματα διαχείρισης δεδομένων αγώνων, CRM, αξιοποίηση κινητών εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων) και ανάπτυξη μίας αποδοτικής εμπορικής πολιτικής, με στόχο να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (δημοφιλές άθλημα με πιστό κοινό) και να εκμεταλλευθούν οι ΠΑΕ τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
 
- Μπορείτε να δείτε εδώ όλη την σχετική και άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα.

Best of internet